“Provocerande” slutsatser i medieutredningen

Uppdaterad: 9 augusti, 2018 18:19

Oscar Westlund, forskare på Journalisthögskolan Göteborg, har varit Medieutredningens forskningsledare och anser att de ökade anslagen i propositionen är otillräckliga för att stödja god journalistik i ett medielandskap under förändring. 

 – Även om man ökar anslaget så är det egentligen bara en inbromsning.

”En väl fungerande demokrati bygger på såväl oberoende medier, som medborgarnas samhällsengagemang. Utan kritisk granskning av maktutövningen i kommuner, landsting, regioner, riksdag, regering och EU med flera organ sjunker kvaliteten och måluppfyllelsen.” konstaterar Anette Novak i sin utredning ”En gränsöverskridande mediepolitik” som kulturdepartementet låtit göra.

 

– Utredningen och stödet kommer från kulturdepartementet, men anslaget är väldigt litet och går egentligen på tvärs med andra departement. För en långsiktig förändring måste media belysas annorlunda och pengar måste tas från andra håll, säger Oscar Westlund.

 

Även i rapporten diskuteras att fler departement berörs av den rådande mediepolitiken, som näringsdepartementet, finansdepartementet och utbildningsdepartementet.

 

– Många av slutsatserna i utredningen är provokationer med syfte att belysa det faktum att de så viktiga förändringarna inte låter sig göras inom ramen av vad kulturdepartementet har möjlighet till. Bredbandsutbyggnaden är exempel på ett område som berör media men som ligger under näringsdepartementet.

 

Media har som uppgift att bevara och bevaka demokratin. 2:a december i år firar Sverige världens äldsta, pressfrihetslagstiftning 250 år.

 

– Det ingår i tankarna att stärka mediekunnigheten hos medborgarna. Vi har en stigande mängd medborgare som inte kan se skillnad på journalistik och vad som skrivs på en högerextrem sajt på internet, säger Oscar Westlund.

 

Enligt en rapport gjord av Reuters Institute for the Study of Journalism vid Oxforduniversitetet får mer än hälften av alla internetanvändare i dag sina nyheter från Facebook och andra sociala nätverk, sidor utan redaktör eller utgivare som ansvarar för dess journalistiska innehåll.

 

I undersökningen ingår 50 000 internetanvändare i 26 länder.