Regeringens medieutredning är efterlängtad

Uppdaterad: 9 augusti, 2018 18:19

Göteborgstidningen Ny tid ser ingen risk att bli utan stöd när kraven ökar på det journalistiska innehållet. 

 – Jag är inte orolig för de nya kvalitetskraven. Det finns ju en skillnad mellan oss och Avpixlat som jag tycker det är bra att man väcker en debatt kring, säger Ny Tids chefsredaktör Johan Flanke.

I måndags överlämnade regeringens utredare den stat­li­ga Me­di­eut­red­ning­en som bland annat fö­re­slår att da­gens presstöd, som ba­ra kan sö­kas av tryck­ta och pre­nu­me­re­ra­de tid­ning­ar, ska er­sät­tas av ett nytt me­di­e­stöd. Det­ta ska även di­gi­ta­la medier, gra­tis­me­di­er, ny­hets- och bild­by­rå­er kun­na få.

– Att modernisera mediestödet på det här sättet är positivt och borde ha gjorts redan vid förra utredningen, säger Svenska journalistförbundets ordförande Jonas Nordling.

Men Jonas Nordling ser också brister i utredningen. Högre beskattning på digital journalistik än papperstidningar, reklamskatt som gör det svårare att tjäna pengar på reklam, och frågan kring hur vi ska kunna ta ut avgift för public service på andra plattformar än tv är frågor som står obesvarade.

– Men det är bra att rapporten är släppt så det kan bli lite verkstad och inte bara snack, säger Jonas Nordling.

Rapporten kräver högre kvalitet på det journalistiska innehållet och ökar möjligheterna att söka för journalistiskt arbete som gynnar mångfalden och underrapporterande områden i journalistiken. Samtidigt som fler aktörer alltså kommer kunna söka pengar.

Mycket av den kritik som media riktar mot rapporten handlar om att stödet fortfarande är för lågt. Stödet ska höjas från drygt en halv mil­jard kro­nor per år som det ser ut idag, till 732 miljoner kronor per år innan 2020. Detta jämförs med de 8 miljarder som går till Public service.

– Stödet behöver omfördelas, säger Jonas Nordling.

Tidningen Ny tid välkomnar utredningen som gör det möjligt för dom att långsamt släppa sin papperstidning. Med en målgrupp som efterfrågar prenumerationer på e-tidningar, kommer de kunna få en mer smärtfri övergång utan det förlorade anslaget.

– Vi har precis börjat sälja prenumerationer på enbart digitala upplagor. Med det här presstödet blir det möjligt att få pengar även för de läsarna.

Ny tid ser positivt på framtiden, med mer politiska fackliga nyheter har de en stabil läsargrupp som tilltalas av en tidning fri från mat, kultur och sport.

– Vi ligger i den sköna världen där vi inte har tappat prenumeranter på två år. Det är bra även om det är komiskt att säga att det är bra. Jämfört med andra tidningar är det bra, säger Johan Flanke på Ny tid.

Hur morgondagens medielandskap ser ut är det ingen som vet, men en aktuell mediepolitik är a och o för ett demokratiskt samhälle.