Så ska Göteborg nå miljömålen

Fredrik Högberg är projektledare för den rapport som ska tas upp i Miljö- och klimatnämnden nästa vecka. Foto: Lukas Andreasson

Uppdaterad: 9 augusti, 2018 18:16

Igår lades en rapport fram med 83 förslag på hur Göteborgs stad ska klara miljömålen.
– Det är en stor kostnad idag. Men för att i längden ha ett samhälle som är bra att leva i är det ett billigt pris att betala, säger Fredrik Högberg.

 

Rapporten handlar i huvudsak om hur statliga förvaltningar och bolag ska förhålla sig till klimatmålen, men de förändringar som nästa vecka ska behandlas hos miljö- och klimatnämnden ska även ha en betydlig påverkan på göteborgarna. Bland annat föreslås ökade parkeringskostnader och sänkta hastigheter som ett både billigt och kostnadseffektivt sätt att minska stadens klimatpåverkan. Risken finns dock att om förslagen inte följs blir konsekvenserna ännu större för göteborgarna.

 

– Göteborg ligger risigt till, det räcker med en pålandsvind och nederbörd så svämmar det över. En ökad medeltemperatur innebär att vattennivån höjs. Delar av staden kan hamna under vatten, säger Fredrik Högberg som är projektledare för rapporten.

 

För att Göteborg ska kunna följa klimatmålen som bestämdes 2015 i Paris kommer var och en av punkterna i rapporten behöva följas. Om parisavtalets mål, att hålla tempemperaturförändringarna under 1,5 grader, ska hålla kommer takten behöva öka både i Göteborg och globalt.

 

– Det kommer inte räcka, även med alla punkter. Vi har gjort en utredning utefter bästa förmåga med vetenskaplig bakgrund, här har vi 83 saker som vi borde göra för att klara av klimatmålet, sen får våra politiker göra ett ställningstagande till det, säger Fredrik Högberg.

Utsläppskurvor för att nå Parisavtalets miljömål. Foto: Göteborgs stad, miljöförvaltningen

 

Kostnaderna för förändringarna som föreslås kan kosta Göteborgs stad stora summor pengar. Fredrik Högberg kan inte uppge en klumpsumma som alla förslagen skulle kosta staden men uppskattar att det kan handla om ett mångmiljardbelopp.

Som privatperson finns det flera saker du kan göra för att hjälpa till att nå klimatmålen. 75 procent av växthusgasen från matkonsumtionen kommer från kött- och mejeriprodukter, därför är det bra att minska konsumtionen av dessa produkter. Du kan också ställa krav på att dina pensions- och sparpengar investeras hållbart. Göteborgs stad har också som mål att var fjärde göteborgare ska välja cykel och gång över andra färdsätt år 2025.

– För en del av de här åtgärderna pratar vi kanske hundratals miljoner och det är en stor kostnad idag. Men för att i längden ha ett samhälle som är bra att leva i, även för framtida generationer, är det ett billigt pris att betala, säger Fredrik Högberg.