Turismen i Västra Götaland ökar

Antal turister i Sverige ökar men allt färre åker till Norge och Finland. Foto: Christine Olsson / TT

Uppdaterad: 9 augusti, 2018 18:16

Under 2017 ökade antal gästnätter i Sverige med 1,2 miljoner besök. I västra Götaland ökade antal gästnätter med 2,2 procent jämfört med året innan.

Västra Götaland är Sveriges näst populäraste turistmål, efter Stockholm. Under 2017 blev det ännu populärare. Det visar en ny undersökning från tillväxtverket. Undersökningen visar att Gästnätterna i Västra Götaland ökade med totalt 217 besök. Det är en ökning med 2,2 procent från året innan. Både svenska och utländska besök ökade under 2017.

 

Trots att den utländska turismen har ökat, har intresset från våra nordiska grannländer minskat. Antalet gästnätter från Norge och Finland minskade 2017 med en respektive tre procent i hela Sverige. Däremot har intresset från den långväga marknaden blivit större. Under 2017 ökade antal gästnätter från USA med 44 procent, och Kina med 14 procent.  Totalt gjordes 63 miljoner gästövernattningar i Sverige. Av dessa utgjorde Västra Götaland tio miljoner övernattningar. Medelvärdet på gästnätter i Sverige var under 2017 tre miljoner.