Fler köar till vård: Anders väntar ett år på operation

År 2016 väntade mer än 68 000 människor mer än 90 dagar på att träffa en specialist. Foto: Pressbild Västra Götaland

Uppdaterad: 9 augusti, 2018 18:16

Allt fler patienter i Sverige får stå i kö till specialistvård och operationstider. Det visar en ny rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Västra Götaland står för 35 procent av försämringen i landet.

– Det är jättetråkigt att alla inte får hjälp direkt, men vården behöver prioritera. Barn och cancer måste ha förtur, säger Niklas Attefjord, ordförande för Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden.
År 2014 var det cirka 39 000 personer i Sverige som väntade mer än 90 dagar på att träffa en specialist. År 2016 hade siffran ökat till 68 000 personer. Det är en ökning på närmre 23 procent.

 

I Västra Götaland finns det flera förklaringar till att man ser en ökning av patienter som står i kö.
– För det första behöver kommunerna bli bättre på att ta hem de äldre patienterna snabbare. Så det blir fler platser lediga på sjukhusen, säger Niklas Attefjord och fortsätter:
– För det andra måste det finnas en fullsatt bemanning med läkare och sjuksköterskor för att det ska bli bättre.

Anders Nordberg kan få vänta ett år till sin operation. Foto: Privat

 

En av dem som behövt vänta i längre än 90 dagar är Anders Nordberg. I januari 2017 fick han diagnosen kronisk kompartmentsyndrom. Det innebär att det blir för trångt i de hinnor och ben som omger muskeln, vilket kan leda till smärta och svaghet. I oktober året innan sökte han sig till diverse olika sjukgymnaster och läkare. Men han blev bemött med samma svar hos alla.
– De trodde att jag hade golfarmbåge. Det är självklart jobbigt att först gå runt i drygt ett år utan att veta vad för diagnos man har. Det finns väldigt många otrevliga diagnoser det hade kunnat vara.

 

 

Det var under samma tid som Anders Nordberg började söka runt på internet och försöka förstå vad som kunde vara fel. Han föreslog för vårdcentralen att det kunde vara kronisk kompartmentsyndrom. Men det var ingen som trodde på honom.
Trots att remissen skickades in i januari 2017 tog det nästan tio månader innan Anders Nordberg fick träffa en läkare för att genomgå ännu en undersökning.

– Jag kom dit i fem minuter. Läkaren konstaterade att jag hade kompartmentsyndrom och att jag skulle bli kontaktad igen inom tre månader.
Detta var i november, och Anders Nordberg kan fortfarande behöva vänta upp till ett år på sin operation.

 

Niklas Attefjord, vid hälso- och sjukvårdsnämnden, påpekar att problemet fortfarande är stort och att man bör ha i åtanke att rapporten visar statistik från 2016 och tidigare, men inte från 2017. Han menar också att statistiken påverkas av folk som på eget bevåg avbokar och skjuter upp sina läkarbesök och operationer, och därmed förlänger vårdköerna.

 

FAKTA VÅRDKÖ:
Väntade på nybesök till specialist i mer än 90 dagar:
2013: 31 035
2014: 39 260
2015: 53 285
2016: 67 737

Väntade på operation i mer än 90 dagar:
2013: 16 596
2014: 18 995
2015: 27 622
2016: 34 877
Källa: SVT/ Vårdanalys