Nordiskt samarbete ska förhindra sjukdomsutbrott

Annelie Hyllner arbetar för att skapa en ny kurs i smittoskydd på GU. Bild: Christian Ugge

Uppdaterad: 9 augusti, 2018 18:16

Göteborg ska få en ny utbildning i smittskydd. Utbildningen, som planeras starta våren 2019 ska erbjuda vidareutbildning för vårdpersonal från hela norden.

– Smittskydd har alltid behövts och behovet kommer tyvärr inte minska, säger Annelie Hyllner.

I Oktober i fjol beslutade Nordiska ministerrådet, samarbetsorganet för regeringarna i de nordiska länderna, att välja Göteborgs universitets ansökan att skapa en ny universitetsutbildning i smittskydd. Utbildningen ska vara en vidareutbildning för vårdpersonal från hela norden och ska börja våren nästa år.
– Det finns en väldigt stark önskan från de nordiska hälsovårdsinstituten att kunna erbjuda en sådan här utbildning, säger Annelie Hyllner, avdelningschef på Sahlgrenska akademin.

 

Smittskydd innebär förhindrande av spridningen och utvecklingen av smittosamma sjukdomar som sprids av bland annat bakterier och virus. En stor del utgörs av omsorgsfulla hygienrutiner inom vården och ute i samhället.

 

Tack vare moderna transportsätt som fartygsrutter, motorvägar och kommersiellt flyg har dock sjukdomar idag lättare att sprida sig över stora områden än de hade för bara femtio år sedan. En smittad person kan med flyg, båt och bil sprida vidare sjukdomen till flera andra världsdelar redan innan smittan ens har upptäckts.

 

Dessutom har antalet antibiotikaresistenta bakterier ökat drastiskt den senaste tiden. Antibiotika är ett samlingsnamn för mediciner som selektivt bekämpar bakterier och andra farliga mikroorganismer med vissa specifika egenskaper. Antibiotika började utvecklas i mitten av förra århundradet och är idag läkarnas främsta botemedel mot bakterier. Deras effekt har dock minskat under årtiondena då bakterier som exponerats för antibiotika ibland utvecklat olika sorters skydd mot botemedlen.

– Smittskydd har alltid behövts och behovet kommer tyvärr inte minska. Det är naturligtvis en stor utmaning, säger Annelie Hyllner. Det får en allt viktigare roll i modern, förebyggande medicin som ett sätt att balansera ny utveckling av sjukdomars spridning i världen.

 

Motiveringen till att välja Göteborgs universitet var delvis det nära samarbetet med Sahlgrenska universitetssjukhuset. Kompetens och medel finns redan där. Utbildningen kommer på lång sikt att bidra med forskningen på ämnet i och med att utbildningen kan leda till forskningstjänster.