De vill göra trygghet till en självklarhet

Madeleine Källvenius, utvecklingsledare i medborgardialog, står idag på Linnéstadens biblioteket och pratar om trygghet. Foto: Beatrice Lindfors

Uppdaterad: 9 augusti, 2018 18:15

I Majorna-Linné stadsnämnd har de lokala politikerna genomfört en medborgarbudget 2018. Temat på projektet är trygghetsskapande åtgärder och har en budget på en halv miljon kronor.

– Vi vill att folk ska veta att det finns möjlighet att lämna in sina förslag på trygghetsskapande åtgärder. Det är ett sätt för medborgarna att vara med och prioritera hur vi använder våra resurser. Det är många som tycker att det är roligt, berättar Madeleine Källvenius, utvecklingsledare i medborgardialog.

 

På Linnéstadens bibliotek befann hon sig under tisdagsförmiddagen med sitt team, beredd att ta emot och diskutera förslag. Projektet startade den 1 mars och planerats hålla på fram till 9 april. Madeleine Källvenius ser positivt på projektet. Det är lite folk inne på biblioteket idag, men hon håller hoppet uppe.

– Vi har fått in några förslag på tidigare möten, vi tycker att de möten som vi haft har känts bra. Det dröjer nog ett tag innan folk fattar att det håller på. Jag tror att de kommer att komma igång efter ett tag.

 

Projektgruppen hade sitt första möte 1 mars, sedan har de besökt familjecentralen och träffat föräldrar och barn. På pensionärsrådet och träffat pensionärer och politiker. Igår besökte de funktionshinderrådet på Majorna-Linné och idag står de på biblioteket.

– Vi har kanske 4-5 seriösa förslag. Vi har också fått indirekta förslag på de här träffarna naturligtvis, men vi hoppas att det ska komma in ännu mer förslag.

 

Hittills har förslagen handlat om Söderlingska parken, läxhjälp och fotbollsträning. Dessutom har HBTQ-kompetens och transkompetens varit ett angeläget ämne.

– Det är väldigt viktigt att man blir accepterad för den man är och hur man väljer att leva. Att man blir erkänd, att någon förstår och inte förutsätter att man lever på ett visst sätt och inte lägger etiketter med en gång.

 

Trygghet för alla. Alla som bor, vistas och verkar i stadsdelen har möjlighet att lämna förslag till hur stadsdelen ska göras säkrare. De förslag som väljs ut och uppfyller kraven finansieras av medborgarbudgeten och förverkligas.

– På funktionshinderrådet är det relativt höga trygghetssiffror om man tittar på trygghetsundersökningen som rutinmässigt görs varje år. Men de som vi träffade kände inte alls igen sig i att det var så tryggt i Majorna, de hade en helt annan bild. Så det kan man tänka på, vem är det som är trygg egentligen? säger Madeleine Källvenius.

 

Foto: Beatrice Lindfors