”Det är i högsta grad diskriminering”

Foto: Martin Hörner Kloo

Uppdaterad: 9 augusti, 2018 18:15

Socialdemokraterna presenterade igår ett vallöfte om att förbjuda religiösa friskolor. Tanken med förslaget är att öka regleringen av läroplanen och förbjuda religiös aktivitet under skoltid. Men förslaget har möts av stark kritik från flera håll.

− Det är i högsta grad diskriminering, säger Paddy Maguire, rektor på katolska skolan av Notre Dame

 

Inför valet i höst har Socialdemokraterna presenterat ett nytt vallöfte. De vill stänga ner alla religiösa friskolor. Grunden till förslaget ligger i den ökade segregationen i samhället. De menar att en religiös påverkan i skolan har stor betydelse för problemet och att en viktig faktor för att förändra det är att barn med olika religion, kön och bakgrund ska ha en gemensam skolgång. De ser också en problematik i att barnen inte själva har möjlighet att påverka sin egen tro. Socialdemokraterna vill att den svenska skolan ska baseras på vetenskapliga grunder och inte på religiösa idéer.

 

Förslaget har mötts av kritik. Flera oppositionspartier har gått ut och kritiserat förslaget. Det har också mötts av hård kritik från skolor runt om i Sverige. En av motståndarna till förslaget är Paddy Maguire, rektor på Katolska skolan av Notre Dame i Göteborg. Hon menar att vallöftet inte skulle leda till någon förändring i skollagen och att de religiösa skolorna redan är hårt reglerade av skollagen. Det skulle endast leda till att flera skolor i Sverige skulle få stänga ner.

 

− Skolan är den enda lösningen för dessa barn att undgå bostadssegration och det är bostadssegrationen som ska lösas först. Nu kommer istället över 10 000 barn stå utan skola och staten kommer få ansvaret att omplacera dem, säger Paddy Maguire.

 

Enligt skollagen är det idag förbjudet att ha religiösa inslag i undervisningen men att man i övrigt får ha religiösa inslag. Det nya vallöftet som socialdemokraterna tagit fram innebär att man ska förtydliga läroplanen, där även övriga religiösa aktiviteter utöver utbildningen ska förbjudas. Man tydliggör också att man respekterar de internationella åtaganden man tidigare antagit.

 

− Till att börja med är det är här ett vallöfte. Exakt hur förslaget kommer att se ut kommer att bearbetas. Men målet är att det inte ska förekomma religiösa skolor, oavsett om det är kommunalt eller friskolor, säger Helena Paeus, presstalesperson för Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.