101 miljoner i nedskärningar för stadsdelsnämnden Angered

Uppdaterad: 9 augusti, 2018 18:14

Nedskärningar i budgeten på 101 miljoner kronor. Det är vad stadsdelsnämnden Angered kommer att behöva göra för att uppnå ekonomisk balans innan året är slut. 80 miljoner av dessa pengar landar på sektorn för individ-och familjeomsorg samt funktionshinder.

Stadsförvaltningen i Angered stod inför stora kostnadsökningar hösten 2017. Detta innebar en negativ avvikelse i ekonomin, framkom det på månadsavstämningen i januari. I veckan presenterades därför en ekonomisk åtgärdsplan för 2018. Den största nedskärningen har hamnat på sektorn för Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder (IFO-FH) som står inför nedskärningar på 80 miljoner kronor. Arne Wiik, sektorschef för IFO-FH berättar att de har haft en negativ trend när det gäller kostnadsutvecklingen.

 

– Det beror på att vi har många placeringar och anmälningar. Det är många barn och ungdomar som behöver stöttning och hjälp och det har blivit fler det senaste året.

 

Enligt Arne Wiik dras sektorn för funktionshinder i Göteborg med samma problem med negativa ekonomiska trender som sektorn i Angered. Arne Wiik menar att eftersom det är en sådan stor sektor blir därför summorna väldigt höga hos dem. Vad åtgärdsplanen innebär är dock svårt att konkretisera.

 

– Vår ledningsgrupp kommer att sätta oss ner och ta fram en handlingsplan vi kan presentera. Det blir ett kontinuerligt arbete under årets gång.

 

Sektorn som drabbats hårdast av nedskärningarna efter IFO-FH är utbildningssektorn som står inför nedskärningar på tio miljoner kronor. Lotta Wikström, sektorschef för utbildning i Angered, säger att de ska se över inköpsrestriktioner och anställningsrestriktioner.

 

– Vi kommer kolla på inköp och se vilka som kan avvakta, alltså de som är utöver ordinarie driftkostnader.

 

Lotta Wikström säger att det är svårt att svara på exakt vad som kan ligga utöver ordinarie driftkostnader då alla enheter ser annorlunda ut med det skulle till exempel kunna vara plintar som man köper in till idrottshallar eller att vara mer återhållsamma med konferenser och kurser.