720 000 till kultur inom psykiatrin

Sahlgrenska sjukhusets ateljé blir permanent med hjälp av kulturbidrag. BILD: TT

Uppdaterad: 9 augusti, 2018 18:15

Igår blev det klart att Västra Götalandsregionens kulturnämnd tilldelar Sahlgrenskas Universitetssjukhus och Östra Sjukhuset 720 000 kronor i syfte att satsa på kultur inom psykiatrin. Måleri och kreativt skapande är två av de aktiviteter som erbjuds för patienter som vårdas för depression och ångestsjukdomar.

Redan förra året uppmärksammades samarbetet mellan Kulturnämnden och Sahlgrenska där en ateljé erbjöds för patienter som behandlades för psykisk ohälsa.

Med det nya stödet blir ateljén permanent. Dessutom påbörjas aktiviteter i kreativt skrivande, så kallad biblioterapi. Conny Brännberg, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd, menar att beslutet är grundat på forskning som visar att personer som har regelbundna kreativa sysselsättningar i högre utsträckning mår bättre än de som inte har det.

– Vi ser ju att kultur har stor betydelse för människan, och så även på ens välmående. Då det kreativa skapandet i så stor utsträckning främjar god psykisk hälsa så känns det rimligt att även inkludera i det i vården, säger Conny Brännberg.

 

Den nya skrivateljén tilldelas 400 000 kronor och resterande pengar går till att starta upp en konstateljé på Östra Sjukhuset.

Om projektet ger resultat så tar Sahlgrenska över finansieringen av projektet, men Conny Brännberg säger att kulturnämnden även är beredda att satsa på andra metoder om. Han är dock optimistisk och hoppas ha hittat ett fungerande koncept.

– Om vi märker att det här fungerar så vill vi utöka satsningen till andra sjukhus i regionen.