Lagförslag om ensamkommande väntas i dag

Ensamkommande asylsökande och nätverket Ung i Sverige manifesterade i augusti förra året på Medborgarplatsen i Stockholm för att stoppa utvisningarna till Afghanistan. Foto: Henrik Montgomery/TT

Uppdaterad: 9 augusti, 2018 18:13

Regeringen väntas under torsdagen besluta om propositionen som ska ge ensamkommande unga en ny chans att få stanna i Sverige. Tidigare versioner av lagförslaget har fått hård kritik.

De högt uppsatta juristerna i Lagrådet sågade förslaget för ett par veckor sedan. I sitt yttrande skrev de att “gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas”. Men regeringen är nu redo att lägga fram lagförslaget i riksdagen. Propositionen behandlas på torsdagens regeringssammanträde, erfar TT. Innehållet har inte offentliggjorts och det är därför okänt om några förändringar har gjorts.

 

 

Regeringen vill ge en ny möjlighet till uppehållstillstånd för ensamkommande unga som vill studera. Tidigare versioner av lagförslaget har omfattat de som sökte asyl senast 24 november 2015, som fått vänta i minst 15 månader på besked och hunnit fylla 18 år under tiden. Utvisningsbeslutet ska ha tagits tidigast den 20 juli 2016. Det beräknas beröra omkring 9 000 personer.

För att, enligt tidigare versioner av lagförslaget, beviljas ett tillfälligt uppehållstillstånd skulle den ensamkommande studera eller ha för avsikt att studera i gymnasieskolan eller motsvarande utbildning.

 

Kritiken från lagrådet var omfattande. Man ansåg att reglerna skulle komplicera en redan komplex lagstiftning och var kritisk till att gränsen för vilka som omfattas dras vid om man lämnat in sin ansökan till Migrationsverket senast den 24 november 2015. Det är kritik som även andra remissinstanser har framfört.

Lagrådet påpekade också att det är en helt ny princip i utlänningslagstiftningen att låta handläggningstidens längd utgöra i stort sett enda skälet för uppehållstillstånd. Polisen har varit kritisk mot att personer med oklar identitet ska kunna beviljas uppehållstillstånd, vilket gör det svårt att veta vilka som vistas i landet.

 

Enligt det tidigare förslaget skulle uppehållstillstånd få beviljas även om utlänningen inte kunnat nå upp till kravet på att kunna göra sin identitet sannolik. Den ensamkommande skulle också ha anvisats till boende i en kommun när asylansökan gjordes. Det innebär att personen vid det tillfället inte bedömdes som uppenbart vuxen.

Lagändringarna har varit tänkta att träda i kraft den 1 juli 2018. Men för det krävs inte bara stöd från Vänsterpartiet utan även från Centern. C har sagt att de ger besked om de tänker rösta ja till förslaget först när propositionen ligger på riksdagens bord.