SFI-undervisning får kritik av skolverket

SFI-undervisning är inte tillräckligt anpassad efter varje elevs behov, enligt skolinspektionen. FOTO: Fredrik Sandberg/TT

Uppdaterad: 9 augusti, 2018 18:13

Sveriges SFI-utbildningar är inte tillräckligt anpassad efter elevernas individuella behov. Det framkommer i en ny granskning av skolinspektionen. “Det är bekymmersamt för de elever som behöver mer utmaningar” skriver skolinspektionen i sin rapport.

I onsdags publicerade skolinspektionen en rapport över sin granskning av undervisning i Svenska för invandrare (SFI). De beskriver i rapporten stora brister bland annat när det kommer till individanpassning. Skolinspektionen har varit på plats under lektioner på olika SFI-skolor och har observerat att alla elever ofta arbetar med samma uppgifter trots att deras förutsättningar kanske är helt olika. När en elev blir klar med sin uppgift får den ibland inte en ny utan får repetera samma uppgift, skriver skolinspektionen.
Vidare beskrivs att undervisningen ofta inte är tillräckligt utmanande eller på för låg nivå. “Konsekvenser av detta kan bli att elever tappar motivationen och att studiegången förlängs eller att elever väljer att hoppa av sin utbildning.”, konstaterar skolinspektionen i rapporten.

 

Marcus Rönnegard är utredare på skolinspektionen och projektledare för granskningen. Han säger att för en verksamhet som SFI är det särskilt viktigt att utbildningen utgår från individens kunskap och behov.
– Jag tror att det finns en medvetenhet om att individanpassning behövs, men jag tror också att det är en av de största utmaningarna. Många lärare framhåller det, säger han.
Skolinspektionens granskning visar att SFI-lärare ofta upplever att de har otillräckliga förutsättningar för att arbeta med elevernas individuella studieplaner och för att ha individuella utvecklande samtal med eleverna. På de skolor där lärarna upplever att de har mer tid till att planera undervisningen fungerar också individanpassning bättre, berättar Marcus Rönnegard.
– Vi ser att det varierar en del i hur mycket tid lärarna upplever att de har för det här. Det är ju en förutsättning för lärarna att kunna planera undervisning och kunna genomföra den på ett sätt som är anpassat efter eleverna.

 

En annan brist skolverket poängterar i sin rapport är det låga andelen behöriga SFI lärare. Endast 36 % av SFI lärarna i Sverige hade rätt behörighet 2017.
– Det är ju en bekymmersam siffra. Det är viktigt för all skolverksamhet att man har en gedigen utbildning och är behörig för det man ska undervisa, säger Marcus Rönnegard.
Siffran kan jämföras med Sveriges gymnasieskolor, som ofta får kritik för låg behörighetsgrad, men där den genomsnittliga behörigheteten 2017 var 81%. Skolinspektionen har också sett att behöriga lärare i högre grad än de obehöriga lyckats göra undervisningen väl individanpassad.