Vårdcentraler kan upptäcka cancer tidigare

Marcela Ewing, doktorand vid institutionen för medicin och specialistläkare inom allmänmedicin och onkologi vid Sahlgrenska akademin. FOTO: TT

Uppdaterad: 9 augusti, 2018 18:13

Fler misstänkta fall av cancer kan upptäckas tidigt genom att hålla koll på patienternas besöksstatistik på vårdcentralen, visar ny svensk forskning.

Det är sjukhusen som ställer cancerdiagnoser. Men oftast är det allmänläkare på en vårdcentral som först kommer på tanken och sätter i gång en utredning.

“De är nyckelpersoner. Tanken på cancer ska alltid finnas i bakhuvudet eftersom det kan få så allvarliga konsekvenser om diagnosen dröjer”, säger Marcela Ewing, doktorand och läkare, i ett pressmeddelande.

 

I sin avhandling, framlagd vid Sahlgrenska akademinGöteborg, har Ewing undersökt hur allmänläkare på vårdcentraler skulle kunna upptäcka tidiga tecken på cancer. Hon konstaterade att flertalet av patienterna sökte för olika besvär inom primärvården året innan de fick sin cancerdiagnos, men för över hälften av dem krävdes fyra eller fler läkarbesök på vårdcentralen innan diagnosen ställdes.

När patienter börjar söka vård oftare, “då kan det vara ett tecken på att något annat är fel, även om symptomen initialt kan tolkas som godartade”, säger Marcela Ewing.

 

Avhandlingen bygger på uppgifter om 4 500 vuxna patienter som under 2010 och 2011 diagnosticerades med någon av våra vanligaste cancersjukdomar. Gruppen jämfördes med närmare 18 000 köns- och åldersmatchade kontrollpatienter, som inte hade någon konstaterad cancer.

“Kan vi hitta cancer tidigare påverkas patienternas prognos till det bättre, och det krävs mindre resurser från samhällets sida”, säger Marcela Ewing.