Måste spara pengar- barn får inte längre bada gratis

Uppdaterad: 27 mars, 2019 16:58

Idrotts- och föreningsnämnden i Göteborgs stad måste spara pengar, närmare bestämt 25 miljoner kronor. Under tisdagens möte beslutade politikerna om flera besparingar, exempelvis att slopa gratisbadet för barn och unga.

Idrotts- och föreningsförvaltningens prognos visar en risk för ett stort underskott och därför kommer nu budgeten att minskas. Utöver det faktum att barn inte längre får gå in gratis på simhallarna kommer också Backavallens motionscentrum stänga och samarbetet med Skolidrottsförbundet avslutas. Det är ännu inte fastställt när förändringarna ska infalla.

– Vi sätter nu i gång ett arbete med att se över hur vi ska genomföra besluten och när förändringarna ska börja gälla. Vår ambition är att besparingarna trots allt ska påverka göteborgarna så lite som möjligt, säger förvaltningsdirektör för Idrotts- och föreningsförvaltningen Anders Ramsby i ett pressmeddelande.

Flera orsaker

Nämnden menar att det fortfarande bara är en prognos och att det är flera faktorer som spelar roll. Dels får dem troligtvis inte kommunbidrag för föreningsägda anläggningar, dels saknar flera av förvaltningens uppdrag finansiering från kommunfullmäktige. Men den största posten, på 15.5 miljoner kronor, handlar om att nämnden i år inte fått kommunbidraget för att driva den avgiftsfria simundervisningen i grundskolor. Detta har Idrotts- och föreningsnämnden försökt åtgärda genom att begära 12 miljoner kronor från kommunstyrelsen.

”Det S gick till val med går inte att genomföra”

Socialdemokraterna gick i augusti förra året ut med att de ska jobba med nya åtgärder för ett starkt föreningsliv i hela Göteborg. Partiet satte upp ett skarpt mål, föreningsaktiviteten i de områden som har lägst aktivitet skulle fördubblas över de kommande sju åren. De gick också ut med tre nya satsningar; idrottsfritids, föreningarnas hus och ett förenklat system för hjälp och stöd till föreningarna.  Socialdemokraternas ledamot i Idrotts- och föreningsnämnden, Staffan Lindström, menar nu att delar av den politik partiet gick till val med inte går att genomföra.

– Det beror ju på att vi har en borgerlig regering och en budget som går emot oss. Det S gick till val med går inte att genomföra, säger han.
Simundervisningen i grundskolor är en viktig fråga för Socialdemokraterna och partiet väntar på det beslut som avgör om de ska få det bidrag som krävs för att klara av verksamheten.

– Simskolan är en viktig del. Vi får se om vi får bidrag för att kunna fortsätta med gratis simskolor. Vi har blivit nekade tidigare när vi varit helt säkra på att det ska gå igenom, tillägger Lindström.

Alliansen fokuserar på föreningar

Elisabet Lann, ledamot för KD och ordförande i Idrotts- och föreningsnämnden, svarar för hur Kristdemokraterna och alliansen ser på saken.

– Vi följer allianspolitiken. Idrotts- och föreningsnämnden behöver spara för att hålla budget, det är vi ålagda att göra, säger hon.

Hon menar att det alltid är tråkigt att spara men att inriktningen har varit att spara på ett sätt som gör att de kan sköta sitt kärnuppdrag.

Vi försöker spara på ett sätt som gör att göteborgarna påverkas så lite som möjligt. Vi vill inte spara på ett sätt som drabbar våra föreningar, det är en del av vårt kärnuppdrag. Besparingsåtgärderna behöver också vara sådana att de ger effekt så snart som möjligt.  Alternativen vi ser i dagsläget ger inte omedelbar effekt eftersom vi sitter kvar med kostnader för löner och lokaler- som oftast är det som kostar mest, förklarar Elisabet Lann.

Det är också förklaringen till varför nämnden beslutade som de gjorde, nu ska budgeten kunna hållas- i år och i framtiden.