700 miljoner till polisen – men mer måste till

Foto: Audun Braastad / TT

Uppdaterad: 18 april, 2017 15:36

När regeringen presenterade den nya vårbudgeten stod det klart att polisen får 700 miljoner kronor extra. För pengarna ska man kunna utbilda och anställa fler poliser samt civilanställda. Men problemet kvarstår – det är för få personer som vill bli poliser, och pengarna är snarare en återställare än ett tillskott.

Polisens ekonomi och brist på resurser har diskuterats under en längre tid. Därför tillför regeringen 700 miljoner kronor till polismyndigheten i den nya vårändringsbudgeten för 2017. Men enligt Erik Nord, polisområdeschef för Storgöteborg, ska pengarna inte ses som något stort tillskott. Efter bokslutet för 2016 saknades det nämligen 350 miljoner kronor.

 

– De nya pengarna är snarare en återställare än ett jättetillskott. Nu fick vi visserligen mer än vad som saknades, men pengarna är direkt nödvändiga. Hade vi inte fått dem hade vi behövt säga upp hälften av alla civilanställda vi anställde 2016, säger han.

 

Under Socialdemokraternas partikongress i Göteborg föreslog man att det ska anställas 10 000 nya poliser och civilanställda fram till 2024. Idag finns det ungefär 20 000 poliser i Sverige och ytterligare runt 9 000 civilanställda. Ökningen skulle innebära att Sverige närmar sig EU-genomsnittet vad gäller antalet anställda poliser. Den föreslagna anställningsökningen kräver också att det finns fler lärosäten för polisutbildning. Därför föreslår Socialdemokraterna att man ska öppna två nya polishögskolor, en i syd och en i väst. I dagsläget finns det tre polishögskolor i Sverige – i Umeå, Stockholm och Växjö. Erik Nord tror att fler läroplatser kan förenkla antagningen.

 

– Om det blir regeringspolitik av Socialdemokraternas förslag behövs fler skolor på fler platser. Blir det en ny skola i västra Sverige kommer det säkerligen bli mer attraktivt att börja studera, med tanke på att många inte kommer behöva resa eller flytta lika långt, säger han.

 

Var den nya polishögskolan i väst ska ligga är inte bestämt, men föreslagna platser är Göteborg och Borås. Skolan i syd förväntas ligga i Malmö.

Erik Nord Foto: polisen

Under senare år har dock antagningarna till polishögskolan sjunkit. Många personer söker till utbildningen, men långt ifrån alla blir antagna. Enligt Håkan Bylin, ordförande i Polisförbundets styrelse för Storgöteborg, räcker det inte att endast öppna två nya lärosäten. Polisyrket måste bli attraktivt.

 

– Lönerna måste upp. Man kan inte förvänta sig att få kompetenta sökande om lönerna är för dåliga, säger Håkan Bylin.

 

Men i övrigt är han positiv till planerna.

 

– Vi behöver fler poliser, och därför är det bra med nya skolor. Jag kan inte se hur man ska kunna utbilda så många poliser på så kort tid om man bara har tre skolor. Men jag vill se pengarna, så det inte bara att det pratas om dem. De får inte försvinna i administrationen eller liknande, säger Håkan Bylin.

 

Finansminister Magdalena Andersson uttalande sig under partikongressen i Göteborg. Hon

anser att kraven på den svenska polisen ökat de senaste åren, vilket kräver att man stärker polisens förmåga.

 

– Sverige är i grunden ett tryggt land. Men utvecklingen under senare år har ställt polisen inför en lång rad krävande utmaningar. Vi ser en ny brottsstruktur växa fram med ökade krav på polisinsatser, säger hon.

 

Utöver de 700 miljonerna anser regeringen att polisen måste fortsätta stärkas. Man kommer därför att lyfta frågan i budgetpropositionen för 2018. Den ekonomiska vårpropositionen och förslagen i vårändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. Riksdagen beslutar om vårbudgeten i juni.