Bråkiga sälar blir offer för skyddsjakten

Knubbsälarna i Slottskogen är beskonade från både skyddsjakt och virussjukdomar som drabbar sälarna i det fria. Foto: Alice Lindén

Uppdaterad: 18 april, 2017 16:31

På torsdag inleds skyddsjakt av sälar i landet. 290 knubbsälar som har förstört fiskeredskap kommer att skjutas av, mer än hälften av dem på västkusten. Detta har Naturvårdsverket bestämt, och beslutet gäller ett år framåt.

Per Risberg är handläggare på Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket och han menar att det är just 290 sälar som skapar problem för yrkesfiskarna.
– Det är specifika individer som ger sig på redskapen när de vill komma åt fisken som finns i dem, säger han.

 

Jakten kommer att utföras av jägare med jakträtt för det specifika området där man upplever problem. Sälarna kommer att jagas från land eller vatten, med ett särskilt fångstredskap som Naturvårdsverket godkänt eller med gevär. För att komma åt just de sälar som skapar problem måste jakten utföras på en radie av 200 meter från fiskeredskapen. De individer som undkommer jägarna tror beslutstagarna kommer undvika de områdena i framtiden, men skyddsjakt kommer inte att få bort problematiken helt. Trots det har Naturvårdsverket alltså tagit beslut om ett års skyddsjakt som startar på torsdag.
– Det kommer alltid komma nya sälar som ger sig på fiskeutrustningen. Det är frustrerande för de fiskare som drabbas av det här såklart, för några år sedan handlade förstörelsen om en kostnad på 50 miljoner kronor och sedan dess har ju knubbsälarna blivit ännu fler, säger Per Risberg.

 

Sälarna försöker komma åt fångsten och då förstörs redskapen. I samband med att sälarna ger sig på nät kan de fastna och i vissa fall dö. Den långsiktiga lösningen är att försöka hitta fiskeredskap som fungerar bättre, men i nuläget är det är mer kostsamt än vad skyddsjakten är.

– Det bedrivs forskning för att få fram bättre redskap men det ligger långt i framtiden, säger Per Risberg.
Det finns exempel på när förstörelse har lett till utveckling av redskapen. Ålfisket bedrivs numera med sälsäkrade ryschor, en slags bur av nät som sälarna inte kan ta sig in i. Djurens rätt är en av de organisationer i Sverige som inte står bakom skyddsjakt. De menar att ”jakten inte ligger i de jagade djurens intresse” och vill ha ett förbud mot all sådan jakt.