Sämre livskvalitet för kvinnor som äter p-piller

De kombinerade p-piller som använts i studien innehåller etinylöstradiol och levonorgestrel. Foto: TT.

Uppdaterad: 19 april, 2017 13:51

Miljoner kvinnor världen över äter p-piller. Många av de kvinnorna upplever sämre livskvalitet, det visar en ny studie från Karolinska Institutet.

– Det berör oerhört många. Unga och friska kvinnor som mår dåligt, det är inte acceptabelt, säger professor Angelica Lindén Hirschberg.

När man söker ett preventivmedel och besöker en barnmorska finns naturligtvis flera olika alternativ att välja mellan. Vad gäller p-piller så finns det en typ av kombinerade p-piller som rekommenderas i första hand. Tidigare hette de Neovletta och numera Prionelle och Abelonelle. De rekommenderas eftersom att de har lägst blodproppsrisk i jämförelse med andra kombinerade p-piller.

 

Professor Angelica Lindén Hirschberg arbetar vid Karolinska Institutet. Foto: TT.

På Karolinska Institutet har en ny studie gjorts under ledning av professor Angelica Lindén Hirschberg. Hon har tillsammans med forskarna Niklas Zethraeus, Anna Dreber Almenberg och Eva Ranehill undersökt de vanligaste kombinerade p-pillrens påverkan på kvinnors hälsa. Totalt 340 kvinnor som var mellan 18 och 35 år gamla deltog i studien. Hälften fick kombinerade p-piller och hälften fick placebo-piller. Kvinnorna visste inte vilken sort de fick och forskarna visste inte vilka kvinnor som fick vad.

– Vi hade en hypotes om att p-piller påverkar livskvaliteten negativt och vår studie bekräftade detta, säger Angelica Lindén Hirschberg.

 

Resultatet visade att de kvinnor som åt p-piller upplevde en sämre livskvalitet i form av försvagad energinivå, sämre humör och mer dämpat välmående generellt. Studien visade dock inte att symptom på depression förekom. Forskarna bakom undersökningen är noga med att påpeka att man måste titta på resultatet med viss försiktighet, men att den negativa påverkan på kvinnors livskvalitet, som studien påvisat, kan vara av klinisk betydelse för enskilda kvinnor.

 

Sofia Johansson från Borås började äta p-piller för drygt ett år sedan. Precis som Angelica Lindén Hirschberg säger, så ansåg även Sofia Johansson att det var ett säkert preventivmedel. Det fanns mycket positiva saker med det. Till exempel försvann mensvärken vilket var ett stort plus. Men efter ett tag så började hon må sämre psykiskt och fysiskt.

– Jag blev nedstämd och orolig. Jag fick mer ångest och problem med magen, säger Sofia Johansson.
Efter ett halvår slutade hon med p-piller och magproblemen försvann ganska snart därefter. Hon blev också mindre orolig.

 

En annan tjej från Västra Götaland, som vill vara anonym, åt bland annat Neovletta, det kombinerade p-piller som förekom i studien från Karolinska Institutet. Hon åt det i ungefär ett år innan hon började må dåligt.

– Jag blev deppig och kände mig inte som mig själv. Jag blev väldigt orolig och rädd för sjukdomar, säger hon till Göteborg NU.
Hon kontaktade sin barnmorska som förslog att hon skulle byta sort. Hon åt p-piller i nästan fem år, och bytte till flera olika sorter under tiden, utan att förstå att de kunde vara en anledning till att hon mådde dåligt.

– När jag slutade blev jag mycket lättare till mods. Mycket oro försvann. Det är tragiskt att jag mådde dåligt så länge utan att förstå att p-piller och hormoner kunde vara en del av problemet, säger hon.

 

Angelica Lindén Hirschberg berättar att omkring 30-40 procent av alla unga kvinnor använder hormonellt preventivmedel och att annan forskning visat att upp till 10 procent upplever att de mår dåligt. Vidare säger hon att det inte bara är svart på vitt, utan att många mår bra och är nöjda med det preventivmedel de valt.

– Kombinerade p-piller är ett oerhört säkert preventivmedel, men det måste ges en mer nyanserad bild av dess påverkan, säger Angelica Lindén Hirschberg.