Ungdomar mer intresserade av politik

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Uppdaterad: 19 april, 2017 15:36

Ungdomsbarometerns nya undersökning är både positiv och negativ. Det politiska intresset bland unga ökar, men samtidigt sjunker förtroendet för de svenska politikerna. 

Enligt en undersökning av analysföretaget Ungdomsbarometern har intresset för politik och samhällsfrågor ökat bland unga i åldrarna 15-24. För Göteborg kan detta innebära en positiv förändring. Enligt Marcus Nilsen, distriktsordförande för Liberalernas ungdomsförbund i väst, behövs nämligen de ungas röster och idéer.

– Vi känner att Göteborgs problem har varit att unga under en längre tid inte brytt sig. De har haft åsikter men inte kunnat kanalisera dessa. Så platsen de unga burit upp har varit tom, och det är bra att den fylls igen, säger han.

 

Den årliga undersökningen visar att intresset för politik och samhällsfrågor ökat med mer än 10 procent sedan år 2000. Men Marcus Nilsen är inte förvånad över ökningen. Internets inflytande och en ständig närhet till information påverkar.

– Det var en fredligare tillvaro för tio år sedan. Idag tror jag att många upplever att det är mer krig och flykt i världen, och när man tar till sig sådant tror jag att man intresserar sig mer. Sedan påverkar ju naturligtvis sociala medier. Man är alltid nära informationen, och den väcker intresse, säger han.

 

Marcus Nilsen menar också att det pratas mycket om problemen, men för lite om det positiva. Det finns problem i Göteborg. Men staden har goda möjligheter att utvecklas. Även i fråga om integration och samhällstillhörighet.

– De ungas perspektiv behövs. Om en hel generation inte varit med i beslutsfattandet om en viss fråga påverkar det givetvis utgången, säger han.

 

Men samtidigt som intresset ökar sjunker förtroendet för de svenska politikerna. Av de organisationer och institutioner som de tillfrågade fått välja mellan har de politiska partierna lägst förtroende. Rebecka Forsberg är språkrör för Grön Ungdom väst, hon uppfattar situationen som problematisk.

– Det är väldigt olyckligt. När väljare tappar förtroendet för de som bestämmer söker sig många till andra lösningar där man kan få enklare svar, det är ofta populistiska partier, säger hon.

 

Rebecka Forsberg menar att intresset för sakpolitiken ökat, men att flera medlemmar samtidigt väljer att lämna sina partier. Hon framhäver att kommunikationen mellan politiker och väljare måste förbättras.

– Politik blir lätt abstrakt, och man pratar om saker som händer på andra sidan jorden. Det är bra, men man måste också presentera lokala lösningar på problem, så att folk känner tillhörighet, säger Rebecka Forsberg.

 

Ungdomsbarometerns undersökning visar också att kopplingen mellan samhällsklass och val av parti har blivit svagare. Endast 17 procent av de som skulle rösta på Socialdemokraterna och nio procent av de som skulle rösta på Liberalerna ser sig som arbetarklass.

– Traditionellt har man rättat sig efter ledet. Samhällsklassen var väldigt viktig i ens beslutfattande. Det är bra att det förändras. Vi vill ju att åsikterna ska komma av individernas tycke och smak, säger Marcus Nilsen.