Välkomna pengar till förlossningsvården

Tin-Tin Liljeqvist födde sonen Gabriel på sjukhus - men hade hellre gjort det hemma. Foto: Privat

Uppdaterad: 19 april, 2017 17:27

I regeringens vårbudget får förlossningsvården 500 miljoner kronor. Välkomna pengar enligt Socialstyrelsens nya rapport som pekar ut flera problem med förlossningsvården. Tin-Tin Liljeqvist vill se ökad kunskap och en öppnare vård.
– Informera alla om vilka alternativ som finns, utan att blanda in åsikter, säger hon.

Enligt Socialstyrelsens kartläggning ”Vård efter förlossning – en nationell kartläggning av vården till kvinnor efter förlossning” finns flera brister inom förlossningsvården i stort. Och några av dessa återfinns i Västra Götaland. I svaren står att det saknas rutiner för kontinuitet i vilka barnmorskor som träffar patienterna. Ett annat problem som lyfts är Sahlgrenskas nya riktlinjer. I dem står att en omföderska som fött utan komplikationer ska skickas hem efter sex timmar. Något som skapar oro enligt Födelsehuset som uttalat sig i rapporten.

 

När Tin-Tin Liljeqvist födde sin tredje son Gabriel för tio månader sedan skickades hon snabbt hem. Allting hade gått bra och hon klarade av det, men blev ändå överrumplad.
– Det ställdes inga frågor om hur jag mådde. Det tas för givet att det är lugnt när det är tredje gången.

 

Hon är noggrann med att påpeka att det inte är några enskilda barnmorskor som är problemet, utan systemet i stort. Ett system som enligt henne är för fyrkantigt.
– Jag vill se fler alternativ för födseln. Nu ska allt ske på sjukhuset men själv hade jag gärna fött mitt tredje barn hemma. Men jag kan inte bekosta en egen barnmorska själv. Därför tvingades jag åka in, för att sedan skickas hem efter bara några timmar. Det är så onödigt.

 

Enligt Tin-Tin Liljeqvist, som själv är medlem i Födelsehuset, behövs resurser för att öppna upp förlossningsvården. Hon vill se fler alternativ, exempelvis just födsel hemma och lyfter Stockholm som ett exempel på landsting som bekostar assisterad födsel hemma.
– Tanken om att allt är säkert på sjukhuset finns starkt rotad. Men många glömmer bort att det även finns risker med sjukhusvistelser, som att drabbas av infektioner, säger Tin-Tin Liljeqvist.

 

Hon hoppas också att pengarna används till en utökad bemanning. En barnmorska per födande tror hon skulle öka tryggheten under förlossningarna. Något som i sin tur skulle kunna få fler positiva följdeffekter som minskat behov av smärtstillande. Dessutom ser hon gärna ett upplägg där en lär känna sin barnmorska redan innan det är dags. Men också att vården satsar mer på information om rättigheter en har som födande.
– Bara för att du är på ett sjukhus betyder inte det att du förlorar bestämmanderätten över din kropp. Det finns så många alternativ som människor behöver känna till för att kunna påverka skeendet, säger Tin-Tin Liljeqvist.