Oenighet om kontroversiellt skolförslag

Centrina Lindholmen. Foto: Jonas Berglund

Uppdaterad: 20 april, 2017 16:07

Idag lade Skolkommisionen fram ett förslag om att skolvalet ska bli obligatoriskt. Man vill också att man ska lotta ut platserna till utbildningar med för många sökande. Bland Göteborgs skolor råder det delade meningar om förslagets eventuella förtjänster.

Utredningen har pågått i två år och igår presenterades slutbetänkandet. Förslaget innehåller flera nyheter, men mest uppmärksamhet har förslagen om ett obligatoriskt skolval och lottning vid för många sökande fått.

 

Johan Fredriksson är huvudman på 6-9-skolan Centrina Lindholmen, han tycker att det är bra att utredningen slår fast att det fria skolvalet ska vara kvar. Han menar däremot att det är för lite och för sent.
– Man vill hitta enkla lösningar på svåra problem, säger han.
Johan Fredriksson referar till utredningens mål med förslagen. Genom att göra skolvalet fritt redan från förskolan och grundskolan viill Skolkommisionen att segregationen i skolan ska minska. I dag menar man att det är främst högutbildade föräldrar som sätter sina barn i kö till populära utbildningar redan i barnens unga år. Johan Fredriksson är skeptisk till att förslaget kommer göra någon skillnad.
– Man pratar om att sätta folk på bussar, men det kommer inte lösa någonting. Barnen från Bergsjön kommer inte åka in till de populära skolorna i centrum ändå, säger han.

 

Huvudmannen på Centrina Lindholmen är inte bara kritisk till förslagen i sig. Han tror också att det kommer att bli svårt att genomföra förslagen i praktiken.
– Redan idag är det jättekänsligt kring vilka barn som får gå på vilka skolor. Det här kommer inte förbättra den situationen, säger han.

 

På Fenersta Centrum, som också är en 6-9-skola är tongångarna de motsatta. Rektorn Helene Ottesgård är mycket positiv till förslaget om att skolvalet ska bli obligatoriskt för alla.
– Idag kommer många till oss från en skola ett år och från en annan skola ett annat år. Det här förslaget kan ge fler nya möten för eleverna och det blir mer av en nystart för alla när man får träffa nya människor, säger hon.

 

Fenersta centrum. Foto: Jonas Berglund

Även till förslaget om lottning har Helene Ottesgård en positiv inställning.
– Det gör också att elever med samma socioekonomsika bakgrund sprids ut mer. Föräldrar vill faktiskt ofta att deras barn ska komma bort från inlärda mönster. Man smittas ju av den kultur som gäller på en skola, är många studiemotiverade på en skola påverkar det alla. Det samma gäller även den spontanitet som kommer från elever från mer utsattta områden. I den bästa av världar kommer det här bli grund för en bra integration, säger hon.

 

Några elever på Centrina Lindholmen håller inte med sin huvudman. De är mer inne på rektorn från Fernesta Centrums linje. Eleverna som vill vara anonyma är positiva till lottning istället för geografisk placering.
– Min lillasyster som skulle börja på skolan förra året fick inte gå med sina kompisar. Hennes kompisar hade förtur på grund av att deras syskon gick på den skolan. Istället placerades min syster i den skola som låg närmast, säger en av eleverna.

Eleverna tycker också att det är positivt med klasser med personer från olika bakgrunder.
– Det blir tråkigt om man har samma typ av personer, säger en annan elev.