Lång väntan för svenskundervisning – varannan kommun bryter mot lagen

Uppdaterad: 20 april, 2017 16:18
Varannan kommun bryter mot skollagen. Enligt skolverkets nya rapport måste flera hundra nyanlända vänta på svenskundervisning. Lärarbrist är den största orsaken.