Övervikt vanligare hos lågutbildade

Foto: TT/Bertil Ericson

Uppdaterad: 20 april, 2017 18:55

Ju lägre utbildning du har desto sämre är din hälsa, visar en årsrapport från Folkhälsomyndigheten. Och att alla ska ha samma förutsättningar när det kommer till hälsa är en grundförutsättning.

Folkhälsan i Sverige ser bra ut ur ett globalt perspektiv. Trots detta är ändå är drygt 50 procent överviktiga eller lider av fetma bland personer i åldern 16-84 år. Detta  visar Folkhälsomyndighetens årsrapport. Rapporten redovisar också stora skillnader mellan personer med olika utbildningsnivåer och att en ökning av fetma skett hos alla grupper. Människor med eftergymnasial utbildning mår överlag bättre än de som saknar gymnasieutbildning. Bland högutbildade anser över 80 procent av gruppen att de har god hälsa jämför med bara 66 procent i gruppen som saknar gymnasieutbildning.

– Det finns ett tydligt samband mellan utbildning och folkhälsoproblem och vi måste jobba politiskt med att komma åt de bakomliggande problemen, säger Fatima Azerkan på Folkhälsomyndigheten.

 
Fatima Azerkan menar att när gruppen som saknar gymnasieutbildning minskar blir de socioekonomiska klyftorna mindre och folkhälsan bättre. I år har den så kallade sociala gradienten ökar vilket betyder att människors hälsa i allmänhet är sämre ju längre personens socioekonomiska position är. Gruppen har minskat över åren men nästan en tredjedel av gymnasieeleverna avslutar inte sin utbildning inom fyra år.
– En god och jämlik hälsa är en grundförutsättning för samhällets utveckling och arbetet för en bättre folkhälsa måste bli en viktig del i all samhällsplanering, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

 
Personer med lägre utbildning och lägre socioekonomisk ställning har större risk att bli överviktiga. Enligt Ingrid Larsson, näringsfysiolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset beror det på kunskapsbrist hos denna grupp. Men det beror också på att man inte tror man har råd att köpa hälsosam mat och att man inte har råd att göra aktiviteter som att åka på semester eller göra andra roliga aktiviteter.
– Godis och snacks får sätta guldkant på vardagen istället, säger Ingrid Larsson.

 
Folkhälsomyndigheten jobbar med att informera de som arbetar regionalt med folkhälsofrågor och med folkhälsofrågor och framför allt övervikt och fetma på sjukhus och i landsting och i dagarna ska regeringen också komma med ett förslag där arbetet med fetma ska ses över och kost och fysisk aktivitet ska diskuteras. I nästa vecka ska Folkhälsomyndigheten också gå ut med informationsbroschyrer om övervikt där uppdelning på kön, ålder, utbildning och region kommer att göras. Men Ingrid Larsson på Obesitascentrum säger att det är svårt att nå ut med kampanjer för att förhindra övervikt.
– Kampanjer har en vetenskapligt bevisat liten effekt på människors levnadsvanor, säger hon.