Bostadsbyggande i Göteborg hänger inte med – trots stora satsningar

Bostadsbyggandet kommer nå nya höjder under de närmsta åren, men frågan är om det kommer räcka. FOTO: Jonas Berglund

Uppdaterad: 21 april, 2017 11:02

Fram till Göteborgs 400-årsjubileum år 2021 är planen att 20 000 nya bostäder ska stå klara. Men bostadsbygget hamnar i konflikt med befolkningsökningen. Under samma period beräknas befolkningen öka med över 30 000 personer.

Under året beräknas 3000 nya bostäder bli inflyttningsklara i Göteborg. Detta är en viss ökning mot de i genomsnitt 2400 färdiga bostäderna per år som har byggts de senaste fem åren. Om två år kommer det att byggas dubbelt så många och därefter kommer takten fortsätta öka till nästan 8000 planerade bostäder år 2021. Därefter kommer byggtakten att minska igen men kommer fortsatt ligga på högre nivåer än de har gjort de senaste åren.
Samtidigt som nya bostäder byggs ökar befolkningen i Göteborg och hela Sverige stadigt. Enligt prognoser från Statistiska centralbyrån, SCB, beräknar vi nå nästa miljonmilstolpe i Sverige redan år 2026. I Göteborg väntas befolkningsökningen hålla ännu högre takt än för riket i stort. Idag är vi drygt 565 000 göteborgare och vi beräknar ha ökat till närmare 640 000 under samma period.
Befolkningsökningen i kombination med den stora bostadsbristen som redan råder i Göteborg gör att det är svårt att bygga i en takt där man dels löser bristen samt kompenserar för befolkningsökningen. I slutet på 2016 var det 191 493 personer som var uppskrivna som bostadssökande i Göteborg på boplats.se och med i genomsnitt 4,5 års väntetid för att få lägenhet.
Enligt Martin Öbo, fastighetsdirektör för Göteborgs stad, så är byggtakten fram till år 2021 likvärdig med den som var under miljonprogrammens tid. Och precis som då så kommer bostäderna även nu att till största delen bli flerfamiljshus. Hälften planeras bli hyresrätter och studentbostäder och resten skall bli bostadsrätter.
Hela Göteborg kommer att påverkas av bostadsbyggandet men de stadsdelar som sticker ut är Askim-Frölunda-Högsbo och Lundy som tilllsammans kommer stå för mer än hälften av de nya bostäderna.