Kaféverksamheten på Allégården blir kvar

I början av februari i år kom förslaget att kaféverksamheten i aktivitetshuset Allégården skulle läggas ner i samband med sparåtgärder. Efter att Allégårdens pensionärsförening demonstrerat och samlat in underskrifter beslutade nämnden att låta verksamheten vara kvar.

Den 25 mars beslutade Social resursnämnd att inte lägga ner kaféverksamheten inne på Allégården. Det anrika aktivitetshuset bjuder på aktiviteter för Göteborgs seniorer och samlingsplatsen är betydelsefull för många.

– Jag trivs jättebra här på Allegårdén. Det är vård och omsorg vi ger till varandra. Det krävs inte mycket pengar, en årsavgift och sedan aktivitetsavgift om man vill delta, säger Ingemar Modig som är med i Allékören och Sambandet som är två aktiviteter.

När Social resursnämnd igår samlades till möte godkände nämnden inte förvaltningens besparingsförslag. Utanför mötet stod föreningen och demonstrerade.

– Vi samlades utanför mötet och så krävde vi att politikerna skulle komma ut, vilket de gjorde. Vi fick en jättefin dialog med dem och vi överlämnade också 2 192 namnunderskrifter som protest mot nedläggningen, säger Ingemar Modig.

Föreningens styrelse kommer nu ha en fortsatt dialog med Social resursförvaltning om hur kaféverksamheten i framtiden ska drivas.

Reporter och Fotograf, Matilda Falk

Radio LIVE inför demonstrationen i februari

Radio LIVE från demonstrationen i februari