Barn och unga känner sig otrygga på ungdomshem

Barnombudsmannen lämnade dag in sin årliga rapport till regeringen. Rapporten visar bland annat på att barn och unga på svenska ungdomshem känner sig otrygga.

Rapporten har analyserat Sveriges föräldraansvar och nu kritiserar barnombudsmannen rutinerna för unga på familjehem, hvb-hem eller statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem. Rapporten visar att det ofta blir många olika placeringar för barnen. Konsekvenserna är sämre undervisning eller ingen alls. Desto fler placeringar för barnet, ju längre uppehåll från skolan.

Barnombudsmannen påpekar också att många barn känner sig otrygga och att våld och övergrepp ofta förekommer. Nästa år blir barnkonventionen svensk lag barnombudsmannen anser att det är hög tid att komma tillrätta med de kända och dokumenterade brister som finns.

Reporter: Matilda Falk