Göteborgs arkitekturpolicy presenteras idag

Göteborg har en ny arkitekturpolicy. Idag presenterades den för allmänheten i Älvrummet av stadsarkitekten Björn Siesjö.

Policyn handlar om hur Göteborg ska byggas för att utvecklas till en bättre stad med bättre livskvalitet och livsmiljöer. Visionen för staden är övergripande och fokuserar inte specifikt på något område men just de offentliga ytorna tycker Björn Siesjö är viktiga.

– Vi måste framförallt prata om våra gemensamma rum som ju formar staden och stadslivet, säger han.

Nästa gång det går att höra en presentation av arkitekturpolicyn är den tionde april klockan 18 i Älvrummet.

Reporter: Karin Zwinkels