Morgan Johansson försvarar kritiserad lagändring

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Foto: Robert Henriksson / TT

Uppdaterad: 19 februari, 2019 19:01

Hård kritik riktas mot ett lagförslag som går ut på att låta åklagare utse offentliga försvarare, som är deras motpart, när domstolarna har stängt. Varken advokater, domare eller åklagarna själva vill ha den förslagna lagändringen.

Finns inget bättre sätt att lösa det här på, säger justitieminister Morgan Johansson (S).
Avsaknaden av jourhavande domare innebär att det under helger kan vara omöjligt för en misstänkt person att få det stöd från en advokat som lagen garanterar. Det innebär att polisutredningar försenas när man måste vänta med att hålla förhör. I mer sällsynta fall kan det också leda till att förhör hålls utan att den misstänkte har en advokat närvarande.

 

Med ett nytt lagförslag vill regeringen ge åklagare i uppdrag att utse offentliga försvarare när domstolarna har stängt. Bakgrunden till ändringen är ett EU-direktiv som syftar till att stärka rättssäkerheten för misstänkta och åtalade personer.

 

Det här handlar om helger, kanske några timmar för att få en försvarare på plats. Så fort man är på plats på måndag igen kan man byta försvarare om man vill det, det här handlar bara om det inledande skedet, säger Morgan Johansson.

 

Mats Svensson på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum är inte blind för behovet av advokater, men tycker att regeringens förslag är problematiskt.

 

Vi tycker i grunden att det här är en dålig idé ur ett rättssäkerhetsperspektiv, säger han och fortsätter:
Det känns underligt att åklagare ska utse försvarare till misstänkta, som ju är deras motpart. Man får väl tänka sig att det kommer att finnas en lista med tillgängliga försvarare och då kommer åklagarna att ta den som står överst. Men domstolarna gör undantag från listan om det till exempel är ett komplicerat ärende. Det kommer vi aldrig att kunna göra utan att vår objektivitet ifrågasätts.

 

“Starkt negativa”

 

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg håller inte tillbaka i sin kritik av förslaget.

 

Vi är starkt negativa till det här. Den omständighet att en part utser ombud är direkt olämplig och går emot grundläggande rättsprinciper, säger hon.
Bengt Ivarsson, tidigare ordförande i Advokatsamfundet, poängterar att problemet med att få tag på advokater som kan och vill ställa upp på obekväma tider inte alls berörs i propositionen.

 

 

Redan i dag har polisen svårt att hitta advokater som ställer upp nattetid. Vid ett tillfälle fick polisen i Linköping ringa till 34 advokater innan någon svarade och sa att den kunde ställa upp. Anledningen till detta är bland annat att det inte finns något ordnat joursystem för försvarare nattetid.
Men Morgan Johansson (S) försvarar förslaget:

 

 

Vi har gått igenom detta noga, det finns inget bättre sätt att lösa det här på.
“Mycket problematiskt”
I dag utses offentliga försvarare av domstolar. TT har talat med flera domare och deras ståndpunkter sammanfattas väl av Thed Adelswärd, chefsrådman vid Lunds tingsrätt:

 

 

Jag tycker att det här är mycket problematiskt. Åklagare och polis är ju motpart till den som misstänkt i ett brottmål. Och om man befinner sig i en situation där man skyndsamt måste ha en försvarare så är det ju ganska allvarlig brottslighet det handlar om.
Såväl Anne Ramberg som Mats Svensson framhåller att man i stället borde undersöka möjligheten att inrätta en central funktion där en jourhavande domare kan utse offentliga försvarare oavsett var i landet den misstänkte befinner sig. Thed Adelswärd motsätter sig inte ett sådant förslag:

 

 

Jag tycker att den här principen är så viktig att alla åtgärder måste prövas för att undvika det här förslaget, säger han.
Moderaterna kommer att rösta nej till lagförslaget och har tillsammans med Kristdemokraterna skrivit en följdmotion.

 

 

Vi föreslår en nationell domstolsjour, säger Johan Forssell, rättspolitisk talesperson för Moderaterna.

 

Det är bara Moderaterna och Kristdemokraterna som har skrivit, men vi hoppas att fler partier kommer att stödja vårt förslag. Det handlar om rättssäkerhet och det är en viktig fråga, fortsätter Forssell.

 

Morgan Johansson hävdar dock att det inte går att inrätta en domstolsjour.

 

 

Nej, då får man ha ständigt stående domarberedskap på de här fallen och den organisationen har vi inte helt enkelt.
TT: Kan inte rättssäkerhet kräva sådant ibland?

 

 

Det här rör sig om inledningsvis, under en mycket kort tid, för att lösa ett praktiskt problem.
Carl Cato/TT
Lars Larsson/TT
Fakta: Rättshjälpsdirektivet

 

TT
Bakgrunden till de lagändringar som regeringen nu föreslår är ett EU-direktiv som syftar till öka rättssäkerheten för misstänkta och åtalade personer.

 

Propositionen innehåller två huvudsakliga förslag:

 

1. Åklagare ges rätt att tillfälligt och i begränsad utsträckning förordna en offentlig försvarare utanför domstolarnas kontors- och beredskapstider.

 

2. Ett klargörande av att rätten till en offentlig försvarare för den som eftersöks i Sverige enligt en europeisk eller nordisk arresteringsorder gäller fram till dess att ett överlämnande till en annan stat görs.

 

Lagändringarna förslås träda i kraft den 1 maj 2019.

 

Källa: Regeringens proposition 2018/19:42