Professor fälld för forskningsfusk får jobba kvar ändå

Göteborgs Universitet. Foto: Wikipedia Commons

Uppdaterad: 19 februari, 2019 18:21

Under måndagen meddelade Göteborgs universitets rektor, Eva Wiberg, att den professor som varslats för uppsägning efter att ha fällts för oredlighet i forskning får jobba kvar. Forskningsanslagen har däremot sinat, och professorn handleder inte längre några doktorander.

Det var efter att Statens ansvarsnämnd, SAN, bedömt fallet som inte tillräckligt allvarligt för en uppsägning som rektor Eva Wiberg valde att dra tillbaka det varsel hon utfärdat i december förra året. I den utredning SAN gjort anser de att professorn agerat fel, men att den allvarligaste påföljden, en uppsägning, inte är aktuell.

 

– Mitt beslut om att dra tillbaka varslet om uppsägning förändrar inte beslutet om oredlighet i forskning. Det beslut som jag nu har fattat innebär att vi arbetsrättsligt inte kommer att gå vidare med det här ärendet, säger Eva Wiberg i ett pressmeddelande.
Idag har det gått snart tre år sedan felaktigheter i forskningsartiklar uppmärksammades, dels gällande bilder som var manipulerade, samt bristande etikprövning vid forskning på människor.

 

Enligt Peter Naredi, överläkare och avdelningschef där den fällda professorn idag arbetar är preskriptionstiden för ärendet över. Trots det har forskargruppen fått indirekta konsekvenser i form av uteblivna forskningsbidrag, och ett förlorat förtroende i forskningsvärlden.

 

-Professorn handleder inte längre några doktorander då det saknas anslag. Vi har också sett till att införa både interna och externa kontroller av vår forskning, även nya backup-system av viktig data. Allting för att försöka undvika att det upprepas, säger Peter Naredi.
Efter att forskning fällts för oredlighet är det upp till forskargruppen själv att meddela de tidskrifter som publicerat artiklarna med resultaten. Sedan är det upp till varje enskild tidskrift att avgöra om de vill dra tillbaka artikeln eller införa en rättelse.

 

En av de senaste artiklarna som fälldes publicerades 2015 i Journal of Vascular Surgery, de meddelade i dagarna att de beslutat att artikeln ska dras tillbaka.

 

Redan 2017 började regeringen se över etikprövningslagen för forskning på människor. Sedan första januari i år har den nya lagen trätt i kraft vilket gjort att bland annat de tidigare etikprövningsnämnderna gått samman till en enda etikprövningsmyndighet.

 

-Preskriptionstiden förlängs nu och straffen för oredlighet skärps. Vi straffar ingen i efterhand men forskargruppen och professorn lider ändå konsekvenser av det som inträffade för snart tre år sen. Framförallt genom indragna forskningsbidrag, säger Peter Naredi.