Expert: Swedbanks agerande är skrämmande

wedbank, huvudkontor i Sundbyberg Foto: Janerik Henriksson / TT

Uppdaterad: 20 februari, 2019 09:23

Det är osannolikt att Swedbank inte såg signaler på att en misstänkt omfattande penningtvätt pågick, anser Louise Brown vid Transperancy International Sverige.

– Oavsett om man har vetat om det eller inte är det väldigt skrämmande, säger hon.

En omfattande penningtvätt kan ha pågått i Swedbank under nästan ett helt årtionde enligt en kartläggning gjord av SVT:s Uppdrag granskning. Den visar att åtminstone 40 miljarder kronor har slussats mellan kunder – som visar tydliga varningssignaler på misstänkt penningtvätt – i Swedbank och Danske Bank i Baltikum.

 

– Omfattningen är så stor att det känns osannolikt att Swedbank inte fångat upp några signaler alls, säger Louise Brown, ordförande i Transparency International Sverige, till TT.

 

Den misstänkta penningtvätten har enligt Uppdrag granskning pågått mellan 2007 och 2015.

 

– Uppgifterna tyder på att en av Sveriges största banker används för omfattande penningtvätt. Det är ett sätt för ekobrottslig verksamhet och kriminella att sopa igen spåren från pengar som kommer från till exempel människohandel, droghandel, skattebrott och korruption, säger Louise Brown.

 

Minst 150 miljoner kronor som slussats via Swedbank kan dessutom knytas till den så kallade Magnitskijaffären, en rysk skattebrottshärva där den man, Sergej Magnitskij, som avslöjade skattekuppen fängslades och sedan dog i häktet.

 

– Som kund skulle jag vara väldigt aktsam med att inte lägga mina pengar i en bank som kan vara smittad av ekonomisk brottslighet, säger Louise Brown.

 

Förutom att Swedbank till följd av avslöjandet kan förlora kunders och intressenters förtroende lär det leda till en utredning avseende penningtvättslagen.

 

Banker har en skyldighet att inhämta information om sina kunder för att aktivt hindra penningtvätt. Det är väldigt lite som tyder på att Swedbank har gjort det på ett sätt som kan förväntas, säger Louise Brown.