Tunnelbygget försenat vid Linneplatsen

Servicetunneln mellan Linneplatsen och Haga har endast nått 15 meter in i berggrunden. Bilden föreställer en annan tunnel. Foto: Tor Johnsson TT

Uppdaterad: 21 februari, 2019 12:41

I augusti påbörjade västlänksprojektet sprängningar i samband med den drygt 900 meters långa servicetunnelbygget vid Linnéplatsen. I trafikverkets nyhetsbrev från januari skriver man att tunneln ska ha nått 400 meter in i berget april månad. Enligt källor till GöteborgNu ska arbetet den 21 februari endast kommit 15 meter, vilket betyder att arbetet är försenat.

Den 16 augusti 2018 detonerade den första sprängladdningen vid Linnéplatsen i Göteborg. Anledningen var bygget av en servicetunnel mellan Haraldsvägen och Hagaparken, där lastbilar och annan tung trafik kan köra för att undvika buller och trafik i samband med västlänksbygget i Haga.

 

I ett nyhetsbrev från januari skriver Trafikverket att tunneln ska ha nått en längd på 400 meter redan i april. Enligt säkra källor från byggarbetsplatsen har arbetet den 21 februari endast tagit sig 15 meter in i berget. Samtidigt uppger vår kontakt att de endast kan spränga två till tre gånger i veckan och att man vid varje tillfälle kommer runt tre till sex meter längre in i tunneln. Det betyder att arbetet max kan ha nått 200 meter in i slutet på april, alltså hälften av den planerade tunnellängden. Enligt obekräftade källor ska problemet med bygget vara vattenläckage in i bergsrummet. Den stora förseningen är inget Trafikverket har meddelat på sin hemsida eller till närboende.

 

Dessutom har Trafikverket ändrat om sitt säkerhetstänk. I nyhetsbrevet från januari skriver man att trafiken på Dag Hammarsjö-leden behövs stängas av vid sprängningar tills man har nått 40 meter in i berget, detta för att skydda bilar och gångtrafikanter mot eventuellt stensplitter. Men i slutet på januari gick man ut på sin hemsida och skrev att man endast behöver nå 5 meter in i berggrunden. Varför Trafikverket har ändrat sin säkerhetsbedömning är i nuläget oklart.

 

Vi har försökt få tag i Trafikverket för en kommentar, men inte fått något svar.

 

Texten uppdateras