Sahlgrenska begär att få sina skulder från förra året avskrivna

Foto: TT

Uppdaterad: 26 mars, 2019 15:06

Sahlgrenskas begäran om att få mångmiljonunderskottet från 2018 avskrivet behandlas av Regionstyrelsen idag.

I en intervju med GP betonar Henrik Ripa (M), som är ordförande i SU, att beslutet gällande avskrivningen ännu är oklar.

– De här frågorna diskuteras hela tiden. Förrän klubban har fallit vet man inte vad beslutet blir. Jag vill inte föregripa den processen, säger han.

Det var under vintern förra året som Sahlgrenska Universitetssjukhuset fick ta emot kraftig kritik när de valde att dra in hundratals tjänster på grund av deras ekonomiska kris. Ett upprop om de bristerna som finns på sjukhuset lämnades även in till sjukhus- och regionledningen under julen 2018 med signaturer från över 600 läkare.

Henrik Ripa(M), som även är ersättare i regionstyrelsen, säger till GP att anledningen bakom den växande mångmiljonunderskott är ett resultat av tidigare uppdrag som SU har haft.

 

– Olika uppdrag som har lagts på SU har varit kortsiktigt, eller inte fullt ut, finansierade. Det har gjort att vi tycker att det finns en rimlighet att kostnaderna inte skulle föras över till 2019, säger han

Henrik Ripa        Foto: Pressbild, Riksdagen

 

SU:s nedskärningar har det senaste året även lett till en personalbrist och i januari i år korades sjukhuset till landets sämsta av tidningen Dagens Medicin. En av de främsta anledningarna var de långa väntetiderna som är ett resultat av reduceringarna. Andra allvarliga problem, såsom platsbrist, har också varit anledningen bakom kritiken.

 

För bara några veckor sedan rapporterade GP om att akutmottagningen på sjukhuset hade tvingats öppna en extra avdelning i en av sina korridorer på grund av det hårda trycket som är ett resultat av det ekonomiska klimatet som i dagsläget bara blir sämre.

Cecilia Dalman Eek, S-märkt vice ordförande i SU:s styrelse, beskriver i en intervju med GP idag de oerhörda åtgärder som skulle behövas göras om underskottet inte avskrivs.

 

– Förra året gjorde vi oss av med 300 nettoårsarbetare. Egentligen behöva göras precis tvärtom. Det är redan en pressad situation och det är en skuld till regionen som det handlar om. Jag kan inte se någon poäng i att regionstyrelsen ska sitta och leka bank på det här sättet. Som det ser ut nu är SU också tvungna att betala internränta på 50 miljoner kronor, säger hon.

 

Socialdemokraterna har själva lämnat in ett förslag till regionstyrelsen men de vill istället nollställa sjukhusets hela kapital. Detta skulle innebära att SU:s hela skuld på 455 miljoner kronor skulle avskrivas. Helén Eliasson (S) som sitter i oppositionsrådet förklarar tanken bakom partiets egna förslag.

 

– Det är inte verklighetsförankrat att SU, med de utmaningar som finns med att klara av att korta köerna, förbättra arbetsmiljön och öppna vårdplatser, även ska lägga energi på att ta bort tidigare sparbeting Vi ser redan efter årets första två månader att SU går back med 20 miljoner kronor i månaden. Då är det inte realistiskt att också jobba med att få ekonomin i balans, säger hon till GP.

 

Det är alltså idag, i Vänersborg som regionstyrelsen kommer avgöra hur SU:s ekonomiska framtid kommer att se ut. Om den styrande sammanslutningen Grönblå samverkan (M, C, KD, L och MP) röstar ner förslaget finns det en risk att Henrik Ripa måste rösta emot begäran som SU lämnat in, något han är fullt medveten om.

 

– Vi är en grönblå majoritet. Vi diskuterat och argumenterar först. Självklart har jag fört fram mina orosmoln kring det här. Men sen bestämmer vi hur vi förhåller oss – jag röstar i enlighet med det.