Kritisk brist på vårdpersonal i landet

FOTO: Akiko Ahlstrand

Uppdaterad: 27 mars, 2019 17:58

Igår fick Sahlgrenska Universitetssjukhus ett nej från regionstyrelsen om att få sin skuld på 450 miljoner kronor avskriven. Samtidigt visar en rapport från Socialstyrelsen att rikets alla 19 landsting rapporterar om brist inom olika professioner inom sjuk- och tandvården.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset fick igår ett nej från regionstyrelsen angående skuldavskrivning, vilket GöteborgNu har rapporterat. Kritiken blev stark från styrelsen när partigruppen GrönBlå Samverkan, bestående av M, MP, L, C och KD, fällde förslaget. Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson anser dock att beslutet var rätt.

 

– Vi tycker inte att man år efter år kan skriva av verksamheters underskott. Det handlar om att ha en budgetdisciplin, och det finns ett regelverk som reglerar hur man hanterar underskott över tid, säger han och fortsätter:

 

– Vi har de senaste åren skjutit till stora summor pengar till Sahlgrenska. Det måste till andra åtgärder som logistik, organisation och prioriteringar, samt att fokusera mer på närvård och koncentration av högspecialiserad vård.

 

Sjukhuset behövde i fjol säga upp cirka 300 nettoårsarbetare på grund av dålig ekonomi. Om Sahlgrenska kan hantera en miljonskuld samtidigt som de försöker hitta en lösning till personalbristen återstår att se.

 

Samtliga regioner rapporterar brist på sjuksköterskor

 

I slutet av februari kom Socialstyrelsen med ett pressmeddelande som visade på oroande rapporter från samtliga landsting. I rapporterna framkommer att majoriteten av regionerna har brist på personal i 10 av 21 professioner. Katarina Sandberg, utredare på Socialstyrelsen, förklarar på myndighetens hemsida att det beror på flera olika faktorer.

 

– Det beror bland annat att fler personer lever med kroniska eller komplexa sjukdomar samt en åldrande befolkning vilket leder till ökad efterfrågan av sjukvård. Tillgången till personal påverkas också av faktorer som hur många som utbildar sig och huruvida personalen väljer att stanna kvar i yrket.

 

Samtidigt har 20 av 21 regioner brist på sjuksköterskor, och samtliga har ett underskott på specialiserade sjuksköterskor. 18 regioner anser sig även ha brist på läkare, tandläkare och psykologer. Sverige är det medlemsland i samarbetsorganet OECD som har högst andel läkare per invånare. Trots det rapporterar samtliga rikets landsting brist på allmänläkare.