Både kvinnor och män mer utsatta för dödligt våld

TT

Uppdaterad: 28 mars, 2019 15:05

Nyligen släppte Brottsförebyggande rådet sin statistik över dödligt våld 2018. Bland annat har antalet fall av dödligt våld i parrelationer mer än fördubblats.
– Det här är absolut någonting som samhället behöver analysera vidare, säger Nina Forselius på BRÅ.

Antalet fall av dödligt våld har sedan 2015 legat relativt högt för Sverige, mellan 106 och 113 fall. Det gäller även för 2018, då 108 människor dog av mord, dråp eller annat dödligt våld. Det framkommer tydligt att fler personer dör av skjutvapen idag än tidigare. Sedan 2011 har antalet personer som dött till följd av skjutvapen mer än fördubblats: då var det 17 personer, medan det 2018 var 43 personer. Hela tiden har det varit en överväldigande majoritet av män som varit offer, år 2018 handlar det om 42 män och en kvinna. I region väst registrerades nio fall av dödligt våld på grund av skjutningar, vilket är fyra fler än året innan.

 

­– Det visar på hur komplext det här är. För samtidigt som dödsskjutningarna ökar så har också kvinnor drabbats av dödligt våld i större utsträckning än tidigare, men det är en helt annan typ av våld.

 

Cirka två tredjedelar av alla kvinnor som dödades 2018 blev detta av någon de har eller har haft en parrelation med. Det är en stor uppgång gentemot förra året. Det handlar om 26 fall totalt, varav 22 var kvinnor, vilket kan jämföras med totalt 11 fall 2017. Partnervåld utgjorde en fjärdedel av allt våld 2018.

 

– Vi vet inte vad det här beror på, men vi fortsätter att mäta den här punkten för att kunna se utvecklingen över tid. Jag kan inte säga om det är den högsta siffran någonsin, eftersom det är så få fall så varierar det mycket från år till år, men det är absolut någonting som sticker ut, säger Nina Forselius.