Lägre blodtryck vid besök hos sjuksköterska

Uppdaterad: 30 april, 2019 10:58

Patienter som besöker sjuksköterska i stället för läkare får i högre utsträckning ned sitt höga blodtryck, rapporterar P4 Göteborg.

Patienter som besöker sjuksköterska i stället för läkare får i högre utsträckning ned sitt höga blodtryck, rapporterar P4 Göteborg.

 

Slutsatsen kommer från en studie som genomförts på Sahlgrenska akademien i Göteborg där vården för knappt 90 000 blodtryckspatienter kartlagts. Resultatet visar att patienter som besökt just sjuksköterskor oftare fick ned blodtrycket till normala nivåer.

 

Orsaken tros vara att besöken som görs hos sjuksköterskor enbart handlar om blodtrycket, till skillnad från läkarbesöken.

 

– Det kan vara andra saker som patienter pratar med läkaren om, vilket gör att man inte tar tag i det på det sätt som skulle behövas, säger Helena Ödesjö, specialist i allmänmedicin på Sahlgrenska akademien, till P4.

 

– Jag tror att det här är ett arbetssätt som går att införa på flera ställen och som man kan vinna mycket på.