Ratad frukost ökar risken för hjärtdöd

Uppdaterad: 30 april, 2019 10:05

Att hoppa över frukosten kan ha sina poänger ibland, exempelvis om man har bråttom. Men att göra det mer regelbundet är associerat med både sjukdom och förtida död.

Det konstaterar amerikanska hjärtläkare efter att ha utgått från uppgifter från 6 550 kvinnor och män i åldern 40–75 år, som mellan åren 1988 och 1994 deltog i National Health and Nutrition Examination Survey.

 

I undersökningen hade deltagarna, som inte hade någon känd hjärt-kärlsjukdom vid tillfället, bland annat fått svara på frågan hur ofta de åt frukost. 5,1 procent svarade “aldrig”, medan 10,9 procent uppgav “sällan”. 25 procent svarade “vissa dagar” och 59 procent uppgav “varje dag”.

 

Efter en uppföljningstid på i snitt 18 år visade det sig att de som aldrig åt frukost hade en 87 procents högre risk att dö på grund av hjärt-kärlsjukdom under uppföljningstiden, jämfört med dem som alltid åt frukost. Att hoppa över frukosten var dessutom förknippat med förändrad aptit, minskad mättnadskänsla, högt blodtryck samt skadliga förändringar av blodfetthalterna.

 

Studien, som publicerades nyligen i Journal of the American College of Cardiology, visar inte om det finns ett orsakssamband eller inte. Det vill säga om det var den uteblivna frukosten i sig, eller något annat, som gav upphov till utfallet. Sedan tidigare vet dock forskarna att utebliven frukost är en markör för en ohälsosam livsstil även i övrigt.