Liten ökning i antal sökande blir stort trendbrott

Uppdaterad: 30 april, 2019 16:22

Antalet sökande till universiteten och högskolorna är i kris. Men i år vänder siffrorna, och förblir i princip oförändrade. Göteborgs Universitet och Chalmers har båda fått fler sökande än förra året och Göteborgs studentkårer är redo att ta emot de nya eleverna.

Siffrorna på de nya sökande till Göteborgs olika universitet visar att Chalmers sticker iväg och ökar med 9 procent sedan förra året. Det samtidigt som Göteborgs Universitet håller sig till ödmjuka 1,5 procent. Sedan förra året har det totala söktrycket ökat med 50 sökande från 360150 till 360200, enligt UHR. Det är en liten ökning men ett stort trendbrott, då det är första gången på fem år som antalet sökande ökar. De yngre sökande fortsätter dock minska, och UHRs generaldirektör Krain Röding säger i ett pressmeddelande att uppgången beror på att fler äldre sökt.

Studentkårerna är centrala på campus och verkar för en mängd olika områden som rör studenternas miljö. Göteborgs studentkårer jobbar på olika sätt för att de nya studenterna får ett bra mottagande och att deras rättigheter tas hänsyn till.

 

En representant för Chalmers studentkår uppger för GÖteborgNU att studentkåren under året jobbat för ökad transparens i studentfrågor.

 

Studentkåren på Göteborgs universitet tycker också att det viktigaste är en öppnare organisation, och hoppas under det kommande året att jobba på ett närmare samarbete bland studentkårerna i Göteborg, däribland Chalmers, uppger kårordförande Axel Andersson.

 

De nya studenterna kommer få fler studieplatser, något som Göteborgs Universitets studentkår fått igenom under det senaste året.

 

-De nya studenterna kommer trivas, säger Nora Myrne Widfors, GUS Ordförande.

 

Studentkåren ska det kommande året satsa på en utbildning som ska hjälpa studenter att bli studentpolitiskt aktiva. Utbildningen ska vara öppen för alla.

 

UHR kommer med en fördjupad analys av uppgången nästa vecka.