Antalet råttor ökar i Göteborg – på grund av människors sophantering

Foto: Andres Kriisa

Uppdaterad: 2 maj, 2019 15:41

Allt fler väljer att slänga sina sopor i kommunala sopbehållare. Därmed ökar antalet råttor i Göteborg.

Råttor är ett stort och ständigt växande problem för samhället. Söndergnagda kablar, illaluktande och smitta av bakterier är några av de bekymmer som råttorna ställer till med. Vanligtvis vistas råttorna nere i avloppen men det händer även att de drar sig till platser ovanför marken. En stor dragningskälla är sopor.

 

– Råttorna drar sig till platser där det finns tillgång till mat, till exempel soptunnor, säger Håkan Rystrand, presskontakt på Anticimex.

 

Ända sedan Göteborgs Stad införde vikttaxering på sophantering, har fler och fler människor börjat slänga sina sopor i kommunala sopbehållare istället för sina egna. Taxeringen innebär att ju större vikt sopor en slänger, desto mer får en betala. Detta har varit en stort bidragande faktor till att antalet råttor har ökat i Göteborg.

 

– Många tar med sig sina sopor när de åker till jobbet, och så slänger de dem i kommunala soptunnor, säger Rystand.

 

Förutom att många människor slänger sina sopor i kommunala sopbehållare, så kan fågelmat, fruktträd och byggnationer bidra till antalet råttor. Även vanligt matspill nämner Håkan som en stor del i problemet.

 

– Att slänga en pommes frites kanske inte känns så märkvärdigt, men för en råtta kan det vara en hel måltid, säger han.

 

De senaste fem åren har det skett en tydlig förändring i råttproblematiken, nämligen att fallen tenderar att vara större.

 

– Förut var det mest fall där en enskild råtta hade tagit sig in i en bostad, nu kan vi istället göra jobb som i Heden och då kanske det är hundratals råttor. Dessa jobb tar betydligt mer tid än de mindre jobben, säger Rystrand.

 

Han berättar att antalet fall är ungefär detsamma som förra året, men trots detta har problematiken växt.

 

– Vi har sett att antalet fall är ganska lika från förra året men däremot har råttorna blivit fler. Fallen är större numera, och oftast gäller det flerfamiljshus och parker, säger Rystrand.

 

I takt med att problematiken har växt, har olika åtgärder vidtagits för att bekämpa råttorna. Bland annat har man förändrat flera av Göteborgs soptunnor så att det är svårare att slänga stora sopor. Håkan berättar att även de på Anticimex har utvecklat sina metoder för att motverka råttornas framfart.

 

– Vi kan ju inte längre använda några bekämpningsmedel och därför använder vi elektroniska fällor i avloppen. Dessa fällor känner av när råttor kommer och sedan dödar dem med spjut. Fällorna är kopplade till SIM-kort och på så vis kan vi samla information om hur många råttor som fångas, säger Rystrand.

 

Han lyfter ytterligare en sak som är viktig för att minska antalet råttor.

 

– Det gäller att vi förbättrar samarbetet med fastighetsägare och andra aktörer, och vad gäller det så finns det mycket att göra, säger Håkan Rystrand.