Ökad beredskap att utse försvarare

Bild: TT Landets tingsrätter ska samarbeta om ett jourschema för att utse offentliga försvarare under helger och kvällar, föreslår Domstolsverket. Arkivbild.

Uppdaterad: 2 maj, 2019 19:14

Domstolarna ska kunna utse offentliga försvarare alla dagar om året, även utanför kontorstid. Det föreslår Domstolsverket, som har snabbutrett frågan på regeringens begäran.

Bakgrunden är EU:s rättshjälpsdirektiv som fastställer att rättshjälp ska beviljas utan onödigt dröjsmål. Regeringen föreslog till en början att det skulle lösas genom att åklagare i vissa fall, på kvällar och helger, ska kunna utse offentliga försvarare. Men förslaget mötte stark kritik från bland annat Advokatsamfundet. I slutet av mars sade en majoritet i riksdagen, bestående av de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna, nej.

 

Domstolsverket föreslår nu att landets tingsrätter från den 1 januari nästa år ska samarbeta kring en utvidgad beredskap för att utse offentliga försvarare.