Pressfrihet sämre i världen

Uppdaterad: 2 maj, 2019 20:06

 

Runt om i världen pågår det inskränkningar av press och tryckfriheten. Idag är det pressfrihetsdagen, en dag som har som syfte att hedra de uppoffringar som gjort runt om i världen.

– Allt fler länder befinner sig på den problematiska och svåra situationen, säger Erik Halkjaer, ordförande på Reportrar utan gränser Sverige.

Reportrar utan gränser publicerar varje år ett index som mäter nivån av mediefrihet i 180 länder. För 2019 har indexet visat att hoten har ökat mot journalister och antalet länder där journalister kan arbeta säkert minskar. På Postmuséet i Stockholm har organisationen anordnat ett seminarium om ökat hot och hat mot journalister i världen.

 

– Om man tittar på vårt index sen 2013 så har det bara gått utför. Det blir sämre och sämre varje år globalt, säger Erik Halkjaer.

 

I rapporten nämns det att politiska ledares fientlighet mot journalister har blivit allt större. Det har bidragit till att inte bara journalisterna utan också medierna känner rädsla. Detta har lett till en självcensur inom yrket. Journalister blir beskyllda för att ha en baktanke med det som publiceras. Det kan vara att attackera politiker eller att påverka mediepubliken.

 

– Det man ser är ju att journalister får utstå fler hot och våld världen över. Det är ju allt från politisk högsta nivå där journalister utpekas som folkets fiender i olika länder.

 

Generellt har situationen i många länder försämrats. Enligt Erik Halkjaer har länder med en bra och tillfredställande situation minskat till 24 procent av de 180 länder som mäts. Det är den lägsta procentnivån mätningarna började 2002. Det är inte bara negativ utveckling som visas i årets rapport utan också länder som har haft en positiv utveckling.

 

– Det finns ju några riktigt lysande stjärnor i Afrika, som Etiopien och Gambia. Det har helt enkelt berott på att man väljer eller tillsätter en ledare som ändrar lagar och står upp för pressfriheten.

 

Situationen i Sverige har inte förändrats under det senaste året, men ändå har landet droppat en placering, från andra plats till tredje. Anledningen är att Finland pressfrihet blivit bättre.

 

– Sverige har en utmaning med en ökad ägarkoncentration. Pressfrihet innehåller att det ska finnas en mångfald i ägandet av medier. Och sen finns det ett ökat näthat mot journalister på internet, men det som är viktigt här är att det är relativt, säger Erik Halkjaer.