Så många väntas söka asyl i Sverige

Migrationsverket står fast vid sin tidigare prognos för antalet asylsökande i Sverige. Bild: Adam Wrafter/SvD/TT

Uppdaterad: 2 maj, 2019 11:16

Cirka 21 000 personer väntas söka asyl i Sverige under 2019, och cirka 22 000 personer väntas göra det under 2020, enligt Migrationsverkets nya majprognos.

Migrationsverkets står därmed fast vid de siffror som presenterades i februariprognosen. “Påverkansfaktorerna i omvärlden har inte förändrats påtagligt sedan förra prognosen”, skriver Migrationsverket.

 

Däremot fördubblas prognosen för antalet avgjorda asylärenden i migrationsdomstolen under 2019. Detta eftersom anslaget för Domstolsverket och migrationsdomstolarna höjs med cirka 200 miljoner kronor för 2019 i vårändringsbudgeten.

 

 

Fakta: Asylsökande 2010–2019
Antal asylsökande till Sverige:

2019: 21 000 (prognos)

2018: 21 500

2017: 25 700

2016: 28 900

2015: 162 900

2014: 81 300

2013: 54 300

2012: 43 900

2011: 29 600

2010: 31 800

Källa: Migrationsverket