Gamla byggnader rivs för ny universitetspark

Det byggs för fullt i Renströmsparken kring Näckrosdammen.

Uppdaterad: 19 februari, 2020 14:20

Göteborgs Universitet planerar tillsammans med sin fastighetsägare Akademiska Hus att bygga en ny modern universitetspark för humaniora, konst och kultur runt Näckrosdammen. Flera gamla byggnader får bana vägen för nya lokaler.

Lokalerna som tidigare utgjorde Kjellbergska flickskolan kommer att behöva rivas för att ge plats för ny bebyggelse. Även en del av det humanistiska universitetsbiblioteket från 1950-talet kommer att tas bort och byggas ut för att möta det kommande behovet av böcker och skolmaterial. Byggprojektet beräknas vara klart år 2025.

 

Sofie Bårdén är fastighetsutvecklare på Akademiska Hus

 

–  Hela satsningen är del av den verksamhetsomsättning som sker inom Göteborgs Universitet. De vill kunna samla alla de olika institutionerna inom den konstnärliga fakulteten för att få en bättre kompetens än om de ligger utspridda.

 

Gamla hovrättsbyggnaden i Göteborg.

I början av projektet fanns det även planer på att riva den gamla hovrättsbyggnaden från 1948, men detta stötte på hårt motstånd från allmänheten.

 

– Vi fick starka reaktioner från närboende som ville att det skulle byggnadsminnesförklaras, vilket är ett väldigt starkt skydd, men vi kom i dialog med Göteborgs Stad fram till att det ändå har ett så pass starkt kulturhistoriskt värde att det inte kan rivas.

 

Den gamla hovrätten kommer att brukas som bibliotek till humanisten framöver, men kommer inte vara del av den nya universitetsparken 2025.

 

– Vi hoppas kunna hitta en hyresgäst som kan stärka idén, men i nuläget är det oklart vad som kommer att hända med den när universitetsparken är klar.

 

Sofia Bardén är noga med att påpeka att det inte har varit enkla beslut att ta bort gamla byggnader som länge utgjort en del av Göteborgs stadsbild

 

– Vi river inte byggnader för sakens skull utan det måste finnas ett uttalat behov från Göteborgs Universitet. Hyrorna per kvadratmeter ökar och det måste finnas en tydlig analys bakom.