Riksdagen godkände hemlig dataavläsning

Uppdaterad: 19 februari, 2020 16:32

Från den 1 april får polisen använda hemlig dataavläsning vid misstanke om allvarliga brott. Den nya lagen innebär att polisen och andra brottsbekämpande myndigheter får ta sig in i datorer och andra typer av teknisk utrustning som används för kommunikation, till exempel mobiltelefoner.

Den hemliga dataavläsningen får användas i vissa förundersökningar, i underrättelsesyfte och vid särskild utlänningskontroll. Den får dock bara användas vid särskilt grov brottslighet. Lagen är tidsbegränsad och ska gälla i fem år, därefter ska den utvärderas.