Fortsatt oklart för Regnbågshus i Göteborg

I börshuset vid Gustav Adolfs torg diskuterade kommunfullmäktige frågan om regnbågshuset. Foto: Ellinor Lennermo

Uppdaterad: 20 februari, 2020 18:52

Efter dagens möte i kommunfullmäktige i Börshuset i Göteborg står det klart att bygget av ett Regnbågshus i staden skjuts på framtiden.

Interpellationen togs upp av fullmäktigeledamoten Bosse Parbrink (MP) som ville få svar på hur kommunfullmäktiges löfte om hur ett Regnbågshus kan förverkligas. Många ville komma till tals och debatten pågick i två timmar.

2017 beslutade kommunstyrelsen att ställa sig bakom Göteborgs hbtq-plan som innehåller flera åtgärder för att förbättra situationen för hbtq-personer i staden.  I planen ingår att inrätta en mötesplats för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera i Göteborg, ett så kallat Regnbågshus.

Efter att Alliansen tagit över makten i kommunen efter valet 2018 råder det oenighet om hur projektet skall finansieras. Enligt Bosse Parbrink finns det inte, till skillnad från de rödgrönrosa partisamarbetet, pengar till huset i Alliansens budget.

Det råder i stort sett enighet om viljan att skapa en mötesplats för hbtq-personer i Göteborg men oenighet om pengarna skall komma från kommunen eller inte. Framtiden får därför utvisa hur det blir med stadens eventuella Regnbågshus.