Sällskapet som brinner för spårvagnarna

Foto: Annie Thunegård

Uppdaterad: 20 februari, 2020 14:21

Sällskapet Spårvagnssällskapet Ringlinien (SSR) grundades 1981 och har sedan dess arbetat med att bevara lokaltrafiken i Göteborg. Föreningen bedrivs ideellt och har idag ca 1000 medlemmar.

Lisebergslinjen går mellan Centralstationen och Liseberg via Avenyn och trafikeras av ofta över 100 år gamla spårvagnar, så kallade veteranspårvagnar. Föreningen kör vagnarna längs den klassiska linjen på somrarna och i juletid, något de gjort i 20 år.

Veteranspårvagnarna beskrivs som ”rullande museum” och har ofta en guide tillika konduktör som delar med sig av information kring spårvagnarnas historia under resans gång. Man kan åka med Lisebergslinjen på vanlig spårvagnsbiljett.

Gårdahallen är en spårvagnshall i Gårda som används av Ringlinien och inrymmer ett museum dedikerat till bland annat Göteborgs veteranspårvagnar och bussar.