Spårvagnarna rullar trots brist på chaufförer

2019 slog rekord för antalet resor med Västtrafik. Foto: Annie Thunegård

Uppdaterad: 20 februari, 2020 17:14

Arbetsförmedlingens nya rapport presenterar bristyrken i landet inför 2020. I Västra Götaland saknas buss-, och spårvagnsförare. Samtidigt gör Västtrafik ännu ett rekordår i antalet resor.

 

Göteborg förknippas kanske just med sina spårvagnar. Här finns det största spårvagnsnätet i hela Norden och trafiken har funnits sedan 1879, då spårvagnarna drogs av hästar. De första elektriska spårvagnarna togs i bruk 1902 och sen dess har de rullat genom hela staden.

 

 

I dagsläget är Göteborgs kollektivtrafik redan nästintill fossilfri men man satsar ändå på att kliva sista biten över mållinjen och bli helt fossilfria om tio år. Detta gäller samtliga fordon, alltså buss, spårvagn, tåg och fartyg. Man ska nå målen genom bland annat fler eldrivna fordon samt biodrivmedel.

Att fler följer den miljövänliga trenden och reser mer kollektivt. Antalet resor med Västtrafik ökade 2019 med fem procent från året innan, även det ett rekordår. Totalt gjordes 355 miljoner resor uppger Västtrafik i ett pressmeddelande.

Henrik Kjellberg, kommunikatör på Västtrafik, upplever inte att bristen på förare märks på deras trafik.

– Det påverkar inte vår trafik just nu men det är ju en fråga som ligger högt på agendan, säger han och fortsätter:

– Men det talas ju i branschen om att det är just bussförare som saknas.

 

 

Kommunägda Göteborgs Spårvägar AB sköter rekrytering och bemanning av buss, – och spårvagnsförare. De ser i nuläget ingen direkt brist på personal med ungefär 700 anställda spårvagnsförare idag, men att det redan nu kan vara svårt att hitta personal.

– Det är alltid en utmaning att rekrytera till branschen. Så det stämmer, utifrån mina kunskaper, säger Annette Johansson, kommunikationschef på Göteborgs Spårvägar AB.

I dagsläget är rekryteringsprocessen enligt traditionell modell med annonsering. Men man arbetar också med närvaro på jobbmässor. Själva utbildningen sker internt, mycket på grund av att den är så specifik för att spårvagnar inte trafikerar så många platser i Sverige.

Sara Olsson, rekryteringssamordnare på Göteborgs Spårvägar AB, berättar att internutbildning har sina gränser men att det inte är någon panik med personalbrist just nu.

– Vi utbildar ungefär 80 personer per år till spårvagnsförare och vi fyller kurserna men vi kan inte utbilda hur många som helst på grund av att utbildningen är intern, berättar hon.

 

 

Utbildningen som krävs för att få köra spårvagn är sju veckor lång och innehåller mycket säkerhetstänk. För att uppfylla kraven för utbildningen måste man klara hälsotester, ha gymnasieutbildning i bagaget, ha haft körkort i minst två år samt kunna svenska obehindrat för att kunna tillgodose sig viktig information.

De som väljer att söka kursen är människor från alla möjliga håll.

– Det är både äldre och yngre som söker. Det finns de som bytt från ett annat yrke och de som söker direkt efter gymnasiet. Vissa är andra förare, till exempel lastbilsförare som legat borta mycket och vill vara hemma mer men ändå köra, berättar Annette Johansson.

Sara Olsson berättar att de ändå känner av konjunkturen och jämför med för några år sedan. Nu söker sig bara en fjärdedel av antalet till deras förarkurser.

– Vi har inte problemet att ingen vill jobba hos oss men vi kan inte direkt välja och vraka heller, säger Sara Olsson.

 

 

Hur man löser problemet med att en målgrupp tunnats ut gör man genom att hitta en ny enligt Sara Olsson.

– Man får hitta personer som inte tänkt på att man kan köra spårvagn.

Att spårvagnstrafiken ökar för varje år och sannolikt kommer fortsätta att öka kräver personal. Sara Olsson uttrycker en oro för att de i framtiden inte kommer att kunna fylla kurserna och utbilda tillräckligt många nya förare, men spår ingen omedelbar kris för trafiken. Spårvagnarna kommer att fortsätta skjutsa göteborgarna till och från.

– Jag tror inte att trafiken kommer att stanna, säger Sara Olsson.