Uppsala blir nytt fokus för Operation rimfrost

Stefan Hector, kommenderingschef för den nationella särskilda händelsen Operation rimfrost. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson / TT

Uppdaterad: 20 februari, 2020 13:11

Polisen gör en resursförflyttning till Uppsala inom Operation rimfrost.

– Region Mitt är särskilt utsatt, säger kommenderingschefen Stefan Hector.
Samtidigt meddelar han att hela den nationella insatsen kommer att avslutas före sommaren.

Beslutet att förflytta resurser till Uppsala bygger på den kriminella aktiviteten i området. Det baseras på ett antal kriterier, säger Stefan Hector på en pressträff i Stockholm.

– Det första är: Var är det värst i Sverige? Det andra kallar vi regional bärkraft, vad kan en region själv hantera? Det tredje är förväntad effekt, var vi tror att vi kommer att vara mest framgångsrika.
Region Mitt sticker ut i två nyckeltal som polisen använder för att mäta var resurserna ska läggas: där finns flest skjutningar per 100 000 invånare, och lägst antal poliser per skjutning.

 

 

Hector vill inte precisera när resurserna kommer att flyttas till Uppsala, men det handlar om veckor, säger han.

Samtidigt fortsätter arbetet i region Syd.

– Vi fortsätter i Syd med den kraft som vi använder i dag, men vi adderar region Mitt och Uppsala, säger Stefan Hector.
TT: Kan det innebära att det blir mindre resurser i Syd?

– Det vill jag inte uttala mig om. Men jag tänker att vi ska bedriva ungefär samma verksamhet. Det kan bli en del förändringar, men det kan också vara så att vi tar resurser från andra delar av Sverige.
Jale Poljarevius, regional kommenderingschef i region Mitt, är “oerhört nöjd” över att Rimfrost kommer till Uppsala.

– Det är en resursförstärkning, och det handlar mycket om arbetsmiljön och den utsatthet som polisen utsätts för i det mycket svåra arbetet, säger han.

– Det är ett mycket viktigt signalvärde till de kriminella i Uppsala. Det som de ägnar sig åt har väckt nationell samordning polisiärt, där man kraftsamlar och nu går in i en ny dimension i arbetet, säger Poljarevius.

 

Han tror att Rimfrost på kort sikt kommer att bidra till att det blir lättare att bo och känna trygghet i Uppsala.

– Och att det kommer bli mycket svårare att begå brott, säger han.
Stefan Hector berättar även att hela den nationella insatsen kommer att avslutas före sommaren.

– Arbetet kommer att fortsätta inom den ordinarie verksamheten.
Mattias Sigfridsson, tillförordnad polisområdeschef i Malmö, säger att region Syd kommer att vara väl förberedd på en avveckling av Rimfrost.

– Vi började väldigt tidigt med att titta på hur vi ska omhänderta det goda arbetet. Under januari och februari har vi arbetat hårt med att titta på de erfarenheter vi fått och hur vi kan förbättra våra metoder för att bli starkare. Arbetet på gatan fortsätter med samma kraft, säger han.