Turkiet diskuterar villkorlig frigivning på fängelser

I Turkiet diskuteras möjligheten till villkorlig frigivning. FOTO: Unsplash

Uppdaterad: 26 mars, 2020 15:25

FN:s människorättschef Michelle Bachelet säger i ett uttalande på onsdagen att fängelser och anläggningar där människor hålls inlåsta börjar bli smitthärdar för virusspridning. Hon rekommenderar att äldre fångar och de fångar som inte utgör en risk för samhället bör släppas.

I Turkiet finns det 355 anstalter, 300 000 fångar och 150 000 anställda som jobbar på alla anstalter. Antalet sjuka som är i riskgruppen var i slutet av 2019 1334 stycken. Därför jobbar nu Turkiet med att ta fram ett förslag på hur de kommer hantera denna frågan och diskuterar en sorts “rabatt” för fångar för att hindra smittspridningen. Försvarare av mänskliga rättigheter och folkhälsomyndigheten har tagit fram en lista med förslag på vilka åtgärder som är viktigast. I första hand vill man att sjuka, äldre, gravida och nyblivna mammor ska få lämna anstalterna med villkorlig frigivning.

De som har begått terrorbrott, organiserad brottslighet och grövre brott som mord kommer dock att uteslutas från förslaget. En av punkterna som diskuteras är att den villkorliga frigivningen kommer att höjas från minst ett år till minst tre år. För kvinnor som har barn mellan åldrarna 0-6, som har begått terrorbrott, mord eller annan grov brottslighet och de fångar som fyllt 70 år kommer få villkorlig frigivning på 4år. Exakt hur lång den perioden borde vara är ännu inte klart.

 

Försvarare av mänskliga rättigheter och folkhälsomyndigheten ser en stor risk med att sprida corona på de överbelastade anstalterna. Speciellt med tanke på att en del anstalter inte har de bästa förutsättningarna för att hålla en god hygien som krävs för att minska smittspridning. De hoppas att förslagen går igenom så snart som möjligt så att man kan börja arbetet med att tömma anstalter.

Flera länder har valt att släppa fångar från fängelsen från fullsatta och utsatta fängelser, däribland Iran som enligt egen utsago tillfälligt släppt 85 000 fångar. Även Etiopien och Sudan har släppt fångar på grund av coronaviruset.