81 nya dödsfall

Uppdaterad: 28 april, 2020 15:03

Totalt 2 355 personer har avlidit i sviterna av covid-19 i Sverige, enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik. Det är en ökning med 81 personer det senaste dygnet.

Uppdatering:

Anders Tegnell sa under presskonferensen om coronaläget att man i  Sverige ligger kvar på ungefär samma nivå av smittspridning, . Det ser dock väldigt olika ut i olika delar. I exempelvis Norrbotten har man en väldigt flack kurva och få fall.

 

– Nu kontrollerar vi alla mot dödsregistret och då kan det bli fler fall som kommer till, säger Anders Tegnell på tisdagens presskonferens.

 

– Men här ser det ut som en avtappning av antalet fall – och även fallen på äldreboenden verkar minska något.

 

Anders Tegnell berättade att det i det stora hela är fortsatt  högt tryck på intensivvården i landet. Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen , säger att det finns 1085 tillgängliga intensivvårdsplatser i landet, och 13 färre patienter vårdas idag jämfört med igår.

 

– Vi har en 30-procentig kapacitet på IVA i landet, men det finns de som inte har några lediga platser och dem som har 60 procent ledig kapacitet, säger hon.

 

Tegnell berättar att antalet nyinlagda på IVA i Stockholm börjar minska men ökar i andra delar av landet, som Västra Götaland.

 

Det har börjat poppa upp privata vårdbolag erbjuder antikroppstester för en ganska saftig peng, vad säger ni om det här testerna?

 

– Det är inte vi som godkänner testerna det är läkemedelsverket. Vi har tittat på de här kontinuerligt och kommer med ett underlag så småningom. Det finns idag ingen av de här aktörerna som har tester som vi tycker att vi kan rekommendera, säger Anders Tegnell.

 

– De flesta faller på validering. De här testerna vi har idag missar många som haft sjukdomen.

 

Storbritannien säger idag att man sett barn som utvecklar en form av infektion på grund av covid-19, har ni sett samma sak i Sverige?

 

– Nej vi har inga rapporter om det, vad jag vet. I Storbritannien är det väldigt ovanligt och man säger att man inte vet att det finns en koppling till covid-19. Vi kommer att gå ut, tillsammans med Socialstyrelsen, för att se om det finns några sådana fall i Sverige, säger Tegnell.

 

Bara 26 procent av de IVA-vårdade är kvinnor, det har tidigare sagt att män drabbas hårdare men tittar man på de avlidna är skillnaden inte lika stor. Varför ser det ut så?

 

– Man måste skilja på dem som avlider efter intensivvård och dem som avlider på sjukhus, så det är svårt att jämföra parametrarna, det blir att jämföra äpplen och päron, säger Johanna Sandwall.

 

– Många av de som avlider är äldre och bland de äldre är en övervikt kvinnor, lägger Anders Tegnell till.

8 av 10 som dött har haft högt blodtryck
Av de som dött i följderna av coronaviruset har 8 av 10 haft högt blodtryck. Tegnell berättar att ryktet om att medicin mot högt blodtryck ökar risken för att få covid-19 är felaktig. Man sa också på presskonferensen att med hög ålder ökar också risken att få högt blodtryck men att det är själva åldern och andra bakomliggande sjukdomar som avgör dödsfallen.