Ökat tryck hos Tjejjouren Väst efter coronaviruset

Bild: Nino Carè, Pixabay.

Uppdaterad: 28 april, 2020 14:59

När många verksamheter fått stänga ner grund av coronapandemin har Tjejjouren Väst istället fått ökat tryck under sina öppettider. Som följd har de valt att ha jouren öppen ytterligare för att kunna möta behoven.

– Vi får många samtal kring familjeförhållanden, livsfunderingar, ångest och oro till en följd av det rådande läget. Vi försöker täcka upp så gott det går, säger kommunikationsansvarig Josephine Kollén.

Tjejjouren Väst har som många andra tvingats flytta en del av sitt arbete online till följd av coronapandemin. Som en av Sveriges största tjejjourer har de sedan tidigare vanan inne och utbildar just nu 18 volontärer på distans.

– Den viktigaste kraften är det ideella arbetet, och det finns ett enormt intresse och många som vill engagera sig i Västra Götalandsregionen.

 

Efter regeringens rekommendationer om social distansering har föreningen märkt att trycket har ökat ordinarie chattdagar, som vanligtvis är tre dagar i veckan. Typen av samtal och har också förändrats, säger Josephine:
– Det som har gått upp mest är problem i familjerelationer. Utsatthet och våld har gått upp, dels psykiskt våld men även ångest och oro har gått upp en del. Vi har en egen kategori som vi kallar livsfunderingar och den har gått upp väldigt mycket.

 

Föreningen grundades 2010 och är en ideell feministisk förening. Deras huvudverksamhet går ut på att finnas som stöd för alla som identifierar sig som tjej, med jour via chatt, mail och mobilapp. På sin hemsida skriver de:

 

”Vi möter de stödsökande på deras villkor och ofta i samtal om våld, utsatthet och psykisk ohälsa. Tjejjouren Västs volontärer stöttar, stärker, synliggör strategier och slussar vid behov vidare till andra verksamheter. Tjejjouren Väst utgår alltid från barnets eller den ungas perspektiv”.

 

Att de enbart använder chatt och mejl som kommunikationsvägar är ett aktivt val, och Josephine säger att yngre oftare är vana vid att chatta och mer bekväma med det.
– Det krävs mer av en person för att förmedla det man vill med ord. Vi jobbar mycket med låg tröskel.

 

Ytterligare en anledning till att de inte har en telefonjour är för att de vill kunna ta emot så många samtal som möjligt, och chattfunktionen möjliggör att de kan prata med flera samtidigt.
– Hade vi haft en telefonlinje skulle vi knappt kunna ta emot en tiondel. Chatten är ett bra sätt för att kunna multitaska, men vi är också noga med att alla får den tiden de ska ha, säger hon.

 

Tjejjouren Väst började hålla öppet tre kvällar i veckan förra året och siktar på att ha öppet fyra kvällar i veckan innan hösten. Den har i nuläget extra öppet två kvällar i veckan utöver ordinarie tider, något de hoppas kunna fortsätta med under hela maj.

 

Om du har problem och vill nå jouren kan du göra det på: https://www.tjejjourenvast.se