Svenskar oroade för ekonomin

86 procent av svenskarna uppger att de är oroliga över att många företag kommer att få stora ekonomiska problem. Foto: Pixibay

Uppdaterad: 28 april, 2020 12:44

På måndagens presskonferens rapporterade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en ny undersökning som gjorts tillsammans med Kantar/Sifo. Undersökningen visar att svenskarna är mest oroliga för ekonomin.

Det som stod högt upp på listan bland svenskarna, var oron om att arbetslösheten ska öka och att många företag ska få allvarliga ekonomiska problem. Totalt 86 procent ansåg att dessa två problem var mest oroväckande.

 

Undersökningen av MSB och Sifo har pågått under 21 mars till 26 mars. Undersökningen visar också att svenskarnas oro har minskat totalt sett under tiden. Dock ligger just de ekonomiska problemen fortfarande högst upp på listan bland vad man är orolig för.

 

– Det här är människors egna bedömningar, så det finns naturligtvis en risk att man bedömer sig för snällt, sa Svante Werger, särskild rådgivare vid MSB på presskonferensen på måndagen.

 

Än finns det hopp
63 procent berättar i undersökningen att de ser ganska ljust på framtiden och bara 3 procent ser mycket mörkt ut på framtiden. 63 procent anser också att de åtgärder som gjorts i Sverige är väl avvägda mellan landets folkhälsa och landets ekonomi.

Många har också beskrivit i undersökningen att de ändrat sitt beteende efter krisen. 85 procent tvättar nu händerna oftare och mer noggrant och 77 procent har undvikit att skaka hand. 2 procent uppger att de inte ändrat någonting i sitt beteende.

Källa: MSB